Tænketanken Sophia

Blog

Privatfoto

Med hænderne i erfaringens bibliotek

I Sophia-samtale #26 er vi på besøg hos illustrator Anna Margrethe Kjærgaard i Rønne

Publiceret Senest opdateret

Anna Margrethe Kjærgaard har atelier og butik lige ved kirken i Rønne, altså placeret et stykke over havnevejens niveau og med udsigt over havnen og havet. Men kigger man indad i rummet, får man et mindst lige så stærkt vue: en mængde af hendes billeder, skitser og originaler fra de mange bøger, hun har illsutreret - og så de små skulpturer, hun har lavet af nogle af bøgernes figurer, når der har været brug for at få afsluttet en proces.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

For Anna Margrethe Kjærgaard er intenst optaget af den proces, hun aktuelt er i gang med; lige nu en billedbog om krig af Kim Fupz. (Skitserne anes som baggrund på illustrationen over denne blog).

Samtale tager afsæt i en billedbog, som i øvrigt blev indstillet til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris: Ud af det blå - med tekst af Rebecca Bach-Lauritsen. Her møder vi en dreng, der lever i et ekstremt tilrettelagt og skemabundet liv, indtil en bjørn ud af det blå begynder at forstyrre hans monomane hverdage. Og han liver op! I fortællingen er det første spor af forandring at finde på billedsiden: i et billed på væggen kan man se en bjørn, der bevæger sig ganske lidt inden for rammen.

Denne evne til at skabe liv i et billedligt overraskelsesgreb ser man også i illustrationer til Kathrine Assels En tangloppeeksperts store tanker om små skabninger, hvor den gamle eksperts ansigt først på en helsides illustration har lukkede øjne, men han, når man blader har åbnet sine vandblå øjne. Og kunsten her synes at være det indtryk, man får, af at han ser mest med lukkede øjne.

På spørgsmålet om den tilgang, som Anna Margrethe Kjærgaard har til det at illustrere, kan man på det nærmeste fornemme et forløb, der matcher bjørnehistorien, men hvor hendes bjørn er den frigjorthed og selvtillid, som mange års erfaring giver. Hun fortæller om, hvordan tilgangen til en opgave flytter sig fra tanken til hånden; hun arbejder med hånden i erfaringens bibliotek. Akkurat som den gamle tangloppeekspert ser hun i på sin vis bedst på øjnene lukkede.   

En særlig bog har et andet udtryk: Sammen med sin mor har hun lavet en billedbog om den russiske besættelse af Bornholm, da det øvrige Danmark blev befriet, og af bombardementet af Rønne og Nexø. Her er historien gengivet på det skitsepapir, som bærer præg af en ufærdighed, som på forunderlig vis matcher historien. I samtalen om bogen får vi også en fornemmelse af generationsnuancer i synet på den onde russer.

Samtalen med Anna Margrethe Kjærgaard spiller godt sammen med den tidligere Sophia-samtale med John Rydahl, hvori han omtaler Grundtvigs forestilling om, at hånd kommer før ånd. Men som Anna Margrethe Kjærgaard peger på, så må man arbejde på at opbygge et håndens bibliotek - en smuk hilsen til dem, der tager faget billedkunst seriøst!

ps. Anna Margrethe Kjærgaards lille atelier og forretning er omtalt i den seneste guide over steder, man må se nærmere på, hvis man er på Bornholm.   

Samtalen kan høres her:

http://den2radio.dk/udsendelser/sophia-samtale-26-pejling-af-dannelse-med-haenderne-i-erfaringens-bibliotek/

 

https://www.sophia.nu/podcast/26-med-haenderne-i-erfaringens-bibliotek/