Tænketanken Sophia

Blog

KL i en tidslomme fra 1950'erne

”Skal det forsat være sådan, at en lærer skal bruge samme tid på at forberede en lektion i idræt som en lektion i samfundsfag?” spørger KL. Ja - hvad ellers?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af Per Kjeldsen

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Pragtfuld annonce fra KL i søndagsavisen – ”skal det forsat være sådan, at en lærer skal bruge samme tid på at forberede en lektion i idræt som en lektion i samfundsfag?” Hermed afslører KL for det første en voldsom foragt for idrætsfaget, som ellers er et af de meget vigtige fag i skolen i dag. Men KL afslører også den tidslomme de lever i, når de åbenlyst mener, at idræt er som i gamle dage, hvor det i godt vejr blev en gang langbold i skolegården eller høvdingebold i salen, når det regnede – og ellers stående øvelser og spring over buk!

En idrætslærer skal i dag – udover den almindelige fagfaglige forberedelse – også forberede undervisningsdifferentiering (den bestemmelse gælder nemlig alle fag), blandt andet for at få differentieret  undervisningen til de elever, der er for kraftige eller for svage, og derfor kræver særlig indsats og få en inkluderet elev med ADHD til at kunne fungere, selvom der er aktiviteter i gang, der voldsomt forstyrrer elevens koncentrationsevne. For alle elever – men i forskelligt omfang, skal læreren sikre både udvikling af kondition, koordination, sanseintegration, strategi, samarbejde og konkurrence samt inddrage hele sundhedsaspektet. Måske  måle BMI og andet, som kan bruges i differentiering af undervisningen. Der skal i forberedelsen tages hensyn til klassekvotienten og differentiering ved holddannelser. Jeg er ikke idrætslærer, så der er sikkert endnu flere forhold, der skal inddrages i forberedelsen, for eksempel etablering af tværfagligt samarbejde om sammenhængen mellem kostkvalitet og kroppens formåen.

Dertil kommer at idræt desværre er et få timers fag, så de fleste idrætslærere har mange klasser i faget og kender derved ikke deres elever så godt, som lærerne, der har mange timers fag. Det vil sige at idrætslærerne også skal bruge tid på at indhente information om eleverne fra flere klasseteam end andre lærere.

Skulle der være idrætslærere, der ikke er helt med på det omfattende aspekt i faget, så kan skoleledernes formand sagtens inden for gældende overenskomst finde både ret og pligt til at udøve pædagogisk ledelse, ved at vejlede de pågældende lærere om betydningen af grundig forberedelse – i idræt som i  samfundsfag!

Jeg synes KL skal bakke op om grundig forberedelse i alle fag – og komme ud af tidslommen!