Tænketanken Sophia

Blog

Odense gambler med folkeskolen

De odenseanske elever fra 0.-6. klasse skal have en helt ny skoledagligdag. Skolefritidsordningen skal nedlægges, pædagoger skal sluses ind i skolen og overtage aktiviteter midt på dagen, og så skal der efter disse aktiviteter igen undervises indtil kl. 14.00. Herefter kan forældre så betale sig til yderligere aktiviteter. Skolechefen ”tror”, børnene bliver dygtigere af denne karikatur af en skole. Det er fornuftigt at sige ”tror”, for han kan ikke vide det, og der er absolut ikke videnskabeligt belæg for, at eleverne vil blive dygtigere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 1979 var jeg som journalistisk medarbejder for hedengangne Avisen Fyn sendt ud på Humlehaveskolen kl. 6.45 om morgenen. Forældrene havde under stor opmærksomhed blokeret skolen, fordi de forlangte at få vægge mellem klasserne for at afdæmpe støjen. Klasseværelser var ingen selvfølgelighed, for netop i 70’erne greb ideen om Åben-plan-skoler om sig. Skoledirektør Henning Lehm var klar over, hvad der var på spil, så han var kommet i god tid, og han havde en besked med. På stående fod lovede han, at Humlehaveskolen ville få midler til at opbygge klasseværelser med vægge. Åben-plan-eksperimentet afgik således ved døden, og det blev en dyr affære – både økonomisk og pædagogisk.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Nu er Odense Kommune i gang med et endnu større og mere risikabelt eksperiment, som er en udløber af Odense-projektet ”Fremtidens skole”. Den nyankomne skolechef, Poul Antoniussen, kalder selv eksperimentet en ”revolution”. Det kan man kun give ham ret i. På journalistens spørgsmål med hensyn til, om det ikke er lidt farligt og eksperimenterende, svarer den ansvarlige rådmand, Stina Willumsen, at der ikke er tale om et eksperiment, ”for vi har enkelte skoler, der har prøvet lignende tiltag.”

Problemet er bare, at man først kan måle og registrere resultaterne om velsagtens 8-12 år. Og så er det meget vanskeligt at genetablere en skole i gængs forstand med fag, dannelse, kreativitet og erkendelse som de centrale elementer. Det er her, gamblingen kommer på tale.
Kort fortalt går forslaget ud på, at eleverne fra 0.-6. klasse skal have en helt ny skoledagligdag. Skolefritidsordningen skal nedlægges, pædagoger skal sluses ind i skolen og overtage aktiviteter midt på dagen, og så skal der efter disse aktiviteter igen undervises indtil kl. 14.00. Herefter kan forældre så betale sig til yderligere aktiviteter.

Skolechefen ”tror”, børnene bliver dygtigere af denne karikatur af en skole. Det er fornuftigt at sige ”tror”, for han kan ikke vide det, og der er absolut ikke videnskabeligt belæg for, at eleverne vil blive dygtigere. Tværtimod kan enhver sige sig selv, at kvaliteten vil blive forringet, når der skal spares 50-70 mio. årligt. Det er ikke pebernødder. Eleverne skal ikke ”mere i skole”, og de bliver ikke ”dygtigere uden klokken”, som Stiftstidendes overskrifter fortæller. Vi får i stedet færre lærere til flere børn, vi får ufaglærte lærere i flere timer, og der vil formentlig blive flere timer, hvor elever er uden lærer og kun under opsyn. Samtidig skal flere elever med særlige behov – det kan fx være elever med adhd eller lignende – inkluderes i klasserne, som kun undervises samlet i halvdelen af tiden.

Med denne uprofessionelle sammenblanding af pasningsproblematik, fritidspædagogik og skolepædagogik får eleverne forvirrende rammer og signaler. Der hører forskellige normer, krav og kultur til de tre områder, og skolen risikerer pædagogisk set at skulle leve med laveste fællesnævner.
Projektet med en anderledes skoledag for 0.-6. klasse er fostret af skrivebordsgeneraler, der enten har forladt eller er i færd med at forlade deres poster. De tre hovedansvarlige for de utopiske ideer, tidligere børn- og ungedirektør Klaus Majgaard og skolechef Jørgen Schaldemose er ude af døren, og rådmand Stina Willumsen er på vej. Forslaget, der reelt er blevet forældreløst, bør af hensyn til fremtidige generationer blive i skrivebordsskuffen. Det kan på længere sigt blive en dyr affære. Som Åben-plan-eksperimentet blev det, indtil forældrene greb ind!
http://www.fyens.dk/article/2148342:Odense--Odense--Laengere-skoledag-skal-spare-millioner