Helge Christiansen

Blog

Bedstefar går i skole

Det frivillige arbejde er en sympatisk modbølge til den dominerende økonomitænkning i samfundet. Men den skal ikke misbruges til besparelser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skoleleder:” Seniorer i skolen er ikke lærere, men en supplerende resurse. Vi er ikke afhængige af dem, men de hjælper lærerne og aflaster dem for noget arbejde. De er et godt supplement til undervisningen”.

En positiv modbølge

Det er en opmuntrende udvikling, at mange ældre mennesker, som har forladt arbejdsmarkedet, gerne yder en indsats som frivillige for at hjælpe andre mennesker, hvor der er behov for det.  Arbejdsmarkedet er i dag præget af barsk økonomistyring og krav om effektivitet i sådan en grad, at mange bliver syge af det. Nogle ældre kasseres, fordi de udsættes for aldersdiskrimination.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

De frivilliges indsats

De frivillige kan yde en medmenneskelig indsats i et roligt tempo og kan give sig tid til at lytte empatisk til de mennesker, de hjælper. De er ikke som de professionelle i kommunerne styret og presset af effektivitetskrav, manualer og evalueringstests. Frivillighedsbølgen er en sympatisk modbølge, hvor fællesskab, empati, hjælpsomhed og tid til samtale er kerneværdier. Dette står i modsætning til samfundets tiltagende økonomistyring, effektivitetspres og selvcentrerede jagt på karriere. Frivillighed dør af administration og økonomistyring.

Projekt ”Seniorer i folkeskolen”

I Odense Kommune arbejder 46 seniorer som frivillige hjælpere i folkeskolen i forbindelse med projektet "Seniorer i folkeskolen."

Det er en fordel, at projektet kan trække på folk, der har forskellige erfaringer fra arbejdsmarkedet. Det er bl.a. tidligere mekanikere, elektroingeniører, reklamefolk, sekretærer, laboranter, selvstændige erhvervsdrivende, direktører for store virksomheder og lærere, der deltager i projektet ”Seniorer i skolen”.

En tidligere frugtgrosserer fortalte mig med begejstring om sin medvirken i et forløb i en 9. klasse i samfundsfag. Han var fuld af beundring for lærerens dygtige undervisning og hans evne til at omgås og styre eleverne.

En tidligere direktør for en stor virksomhed lavede i en klasse et forløb med en gruppe elever om, hvordan man starter en virksomhed. Og det er et generelt træk, at seniorerne er fremragende ambassadører for folkeskolen.

Jeg har selv haft stort udbytte af at være med i dansktimer. Det giver en god,fornemmelse for, hvad der sker i folkeskolen i dag..

En fremragende ide, som ikke må misbruges.

Ideen er god og passer god sammen med skolereformens ønske om at åbne skolen ud mod det lokale samfund.

Men det er læreren, der leder og har ansvaret for undervisningen, og seniorerne supplerer, hvor læreren har behov for det.

Opgaverne kan være at aflaste læreren med hjælp til læsning, matematik, sløjd, billedkunst og gymnastik, deltagelse i udflugter og samtaler med og omsorg for elever, der trænger til det. De er typisk på skolerne 2-5 timer om ugen.

Frivillighed og besparelser

Hvis der er optræk til at frivilligt arbejde bruges til at dække over eller fremme afskedigelser og besparelser, må de frivillige øjeblikkeligt sige fra og trække sig. Alligevel er der positive muligheder i projektet, som kan være værdifuldt  for folkeskolen.

Frivillighedens didaktik

En klar beskrivelse af de frivilliges rolle og grænserne for, hvilke opgaver de kan påtage sig, er vigtig. Hvordan kan de bidrage på en kvalificeret og meningsfuld måde, som lærerne har gavn af? Rollefordelingen skal være klar. De skal være en reel hjælp og ikke en trussel eller en byrde.