Helge Christiansen

Blog

Demokratisk dannelse i dansk

Kommentar til kommentarer til mit indlæg, "Demokrati i folkeskolen under afvikling".

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tak for kommentarerne til mit indlæg, ” Demokrati i skolen under afvikling”.

Der er næppe andet at gøre end at gå til modstand mod de tendenser, der er beskrevet i mit indlæg og i de opfølgende kommentarer, at finde sprækker i bestemmelserne og finde rum for den pædagogik og de arbejdsforhold, som indirekte er beskrevet i kommentarerne ved at skubbe til og omfortolke bastante og urimelige grænser og  utilfredsstillende faglige og pædagogisk rammer gennem lærernes praksis og ved gode argumenter ud fra den.

Tak for den positive tilbagemelding fra Jeppe Bundsgaard. Du har ret i, at de passager, du nævner, handler om demokratisk dannelse. Der er mange velskrevne og gode passager i de nye Fælles Mål i dansk  bl.a. under rubrikkerne it og kommunikation, læsning og i forbindelse med sprog og kultur og sproglig bevidsthed.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Det er netop nogle af disse vellykkede passager, som du har citeret. På de sidste sider i læseplanen er der også glimrende formuleringer om demokratisk dannelse.

Men disse velformulerede passager forekommer spredt, Tilløbene til beskrivelse af en demokratisk dannelse er sporadiske og går mest på intellektuelle færdigheder. De står i modsætning til det overvældende helhedsindtryk, at ny Fælles Mål i dansk handler om effektiv kommunikation i konkurrencesamfundet.

Helhedsindtrykket er stadig, at der mangler en overordnet beskrivelse og struktur og sammenhængende, præcise beskrivelser, som tilgodeser en demokratisk dannelsestænkning i dansk.

En glimrende ide med en diskussion af, hvad vi vil med Fælles Mål. Jeg er glad for dit svar. Vi er mange, der har savnet en åben dialog om, hvad vi vil med faget i forbindelse med udformning af ny Fælles Mål i dansk og læseplanen. En diskussion, som ikke foregår bag lukkede døre blandt nøje udvalgte.

Min foreløbigt sidste replik om ny Fælles Mål i dansk kommer i Dansklærerforeningens Fællesskrift i slutningen af oktober måned. Jeg er blevet opfordret til at skrive en artikel om ny Fælles Mål på 7 sider.

Venlig hilsen

Helge Christiansen