Helge Christiansen

Blog

Niels. Har du haft et godt liv?

Et meningsfuldt liv, ærlighed over for sig selv og andre, selverkendelse og skolens opgave var nogle af hovedtemaerne på et skolemøde i Rådhushallen i Odense, arrangeret i et samarbejde mellem Odense Lærerforening, Skole og Forældre og Folkekirken.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af børn, forældre, lærere og præster skal man høre sandheden

Spørgsmålet, som er formuleret i rubrikken, stammer fra en lærer, der ved det nævnte møde i Odense fortalte, at en af hans elever i fuldt alvor havde stillet ham dette spørgsmål, og han spurgte, om det var en del af hans undervisning af svare på det.

Selv om det for mig er selvfølgeligt, at lærerne skal svare på spørgsmålet som lærer, forstår jeg det godt.  Det er jo i vore dage kun mistænkelig teologer og filosoffer, utilpassede pædagoger, lærere, børn og forældre, der kan finde på at stille et sådant spørgsmål i en skolesammenhæng.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Socialdemokraterne, SF og især de radikale var i mange år folkeskolens, forældrenes og lærernes vogtere. Nu er de fantasiløse efterplaprere af konkurrencestatens apostle uden evne til at formulere en selvstændig uddannelsespolitik. De radikale er det parti, der fostrede undervisningsministre som Jørgen Jørgensen. K. Helveg Petersen og Ole Vig Jensen. Skam jer. Og nu prøver Marianne Jelved at bortforklare, at hun stemte for folkeskolereformen og forringelse af lærernes vilkår i den nye overenskomst. De radikale har svigtet de svage i samfundet og folkets skole.

Skolereformens åndløshed

Forenklede Fælles Mål og andre bestemmelser levner ikke megen plads til spørgsmål om livets mening. I skolereformens nye, glade livssyn gælder det om at skynde sig fremad, at få gode karakter, score godt i tests og udkonkurrere kammerater og andre lande i et vanvittigt snævert neoliberalistisk eller konkurrencestatsliderligt, økonomisk topstyret ræs, der efterlader et stadigt stigende antal mennesker med et meningsløst forjaget liv eller som tabere - en irriterende byrde for de glade fremadstræbende raske i riget og en belastning for landets konkurrenceevne.

Kan der komme noget godt fra Uggerby?

Uggerby er en landsby eller nærmere en håndfuld huse i det forblæste og barske Vendsyssel. Her boede Ole Albæk. Han var bl.a. skoledirektør i Hirtshals og på et tidspunkt også viceborgmester. Han sad i utallige ministerielle udvalg. Jeg engagerede ham ofte som foredragsholder, og han var en fremragende formidler af sine budskaber. Han var bannerfører for fantasi og kreativitet, som havde højeste prioritet I Undervisningsministeriet for et par årtier tilbage. Med vendsysselsk humor gjorde han sig til talsmand for, at man skulle gøre det så ”lovli som mowli”. Han bøjede gerne regler og bestemmelser, hvis det kunne fremme en kreativ proces.

I tirsdags hørte jeg så Morten Albæk, hans søn, fra samme fjerne egn af Danmark holde foredrag om, hvad vi skal med skolen. Tidligere ansat som direktør i Danske Bank og Vestas osv. osv. og nu kommunikationsrådgiver for paven blandt meget andet. Og ikke mindst med en akademisk grad i filosofi. Det fremgik tydeligt af hans oplæg, at hans meninger er stærkt præget af hans forhold til sin far.

Det vigtigste er et meningsfuldt liv.

Her kommer nogle af de temaer, Morten Albæk behandlede. Mening i livet er det vigtigste. Arbejdslivet er kun en af mange korridorer til dette liv. Vi skal hele livet arbejde med at erkende os selv, og det musiske og kreative er derfor vigtigt i alle fag.

Stadig flere oplever, at livet er meningsløst, dropper ud af arbejdsmarkedet, tager medicin, skal til psykolog. Man må have ærlig omgang med sig selv for at kunne erkende sig selv.

Det er en løgn, at arbejdsmarkedet er det moderne menneskes paradis.  Vi skal hele tiden skynde os, men ved ikke hvorfor, og vi opdrager i dag vores børn og unge til at være konkurrencedygtige, perfekte mennesker, men vi skal også opdrage dem til at finde ind i mange sider af livet.

Biskop, forældre, lærere i en fælles front.

Jeg har tidligere i et blogindlæg med titlen ”Lærere, forældre og kirke i fælles front” - se min blog på folkeskolen.dk - plæderet for et samarbejde mellem filosoffer, pædagoger, forældre og kirken.

Forældrene er en meget vigtig samarbejdspartner for lærerne. Og de er jo også vælgere. Forældreorganisationerne i Danmark har i mange år stået stærkt sammenlignet med andre lande, og i min tid som amtskonsulent var både Danmarks Lærerforening og Skole og Forældre (dengang Skole og Samfund) naturlige samarbejdspartnere både for staten og amterne- også, når der skulle udformes nye love og bestemmelser.

Ros til et glimrende initiativ

Jeg kan ikke rose initiativet i Odense nok. Her står biskop Tine Lindhardt op og byder velkommen i et indlæg og en introduktion – som altid originalt og velformuleret. Et vigtigt signal. Og derefter diskuterer vi på livet løs, hvorfor vi holder skole.Selv om der findes præster, som engagerer sig i socialt arbejde og debat om livssyn, undervisning og politik offentligt, er de alt for få. Folkekirken kunne tage ved lære af Morten Albæks arbejdsgiver paven. Hans barske budskaber om sammenhæng mellem det kristne budskab og socialt ansvarlig og menneskelig handling kan danske præster lære noget af. Budskabet i folkekirken om søndagen og realiteterne for svage borgere ude i samfundet står i så grel modsætning til hinanden, at det ikke længere bør negligeres.

Fortsættelse følger

Den 5. oktober 2016 kl. 17.00-19.30 løber et nyt arrangement af stablen med samme tema og samme arrangører. Det foregår i 5 saloner med hver sin oplægsholder bl.a. Per Fibæk Laursen og Sebastian Dorset. Jeg kommer.