Helge Christiansen

Blog

Den uundværlige og problematiske frivillighed

Frivilligt arbejde er udtryk for en værdifuld holdning, der går ind for et fælles ansvar for alles velfærd, men den misbruges nu af stat og kommune til at liste nye besparelser ind ad bagdøren.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeren foreslår nu med stor overbevisning, at der skal flere frivillige ind i børnehaverne, så der er mere tid til at tage sig af børnene. Og hvem vil ikke gerne gøre noget for børnene?

Politikere over hele landet har  lovprist det værdifulde arbejde, som de frivillige udfører. De roser bl.a. seniorer i folkeskolen, frivillige i ældre- og handicapområdet, frivillige i børnehaver og frivillige i arbejdet med integration af flygtninge.

Samtidig med, at der gennemføres groteske besparelser på netop disse områder. De ansatte i forvaltningerne og skolerne er så overbebyrdede, at samarbejdet med de frivillige halter.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Politikerne understreger, at deres voldsomme interesse for de frivilliges indsats ikke har noget med besparelser at gøre. Men ifølge Fyens Stiftstidende skal der i Odense Kommune nu spares 12 millioner kr. på ældre- og handicapområdet, bl.a. fordi politikerne og forvaltningen havde indkalkuleret en besparelse på dette beløb i budgettet, fordi man regnede med, at frivilliges indsats og aktivering af de ældre og handicappede kunne hente pengene hjem.

Det slog fuldstændig fejl.

En del af mit frivillige arbejde er skriverier. Da Center for Civilsamfund i Odense skulle udarbejde en handleplan for frivilligområdet i Odense Kommune, blev en del frivillige inviteret til at være med, og det endte med, at jeg i slutfasen var med til at skrive oplægget, og min kone Vibeke Christiansen optrådte ved præsentationen af oplægget i byrådet med stor succes med synspunkter fra en frivillig. Senere da vi ønskede at bruge oplæggene i frivilligt arbejde, havde Center for Civilsamfunds chef svært ved at finde oplæggene, og der havde heller ikke været råd til at trykke så mange eksemplarer, som vi skulle bruge. Forvaltningen havde åbenbart lavet en bestilt opgave og syntes ikke at interessere sig meget for det videre forløb.

Det er ikke kun i Odense, der er problemer. Det er hele regeringens holdning til besparelser og skattelettelser og kommunernes enøjede fokusering på økonomisk vækst. Bare væksten kommer i gang, bliver der automatisk igen plads til velfærd. Hvem tror stadig på den primitive tankegang?

Ved informationsmøder om frivillighed håndplukker Odense Kommune supernyliberalistiske foredragsholdere fra Syddansk Universitet, som anbefaler, at frivillige sagtens kan overtage professionelle jobs som gratis arbejdskraft. Fx nævnte en forsker, at en pensioneret regnskabschef fra et privat firma sagtens gratis kunne stå for en skoles budgetter og regnskaber. Der henvistes bl.a. til de vidunderligt mange frivillige i USA.

Jeg er stadig fuld af beundring for det arbejde, frivillige over hele landet udfører. I en tid, hvor økonomitænkning og konkurrence lovspises, hvor den individuelle egoisme påstås at være til samfundets bedste, er det opmuntrende, at der er mennesker, der gratis arbejder for alles velfærd og fællesskabet uden at få betaling for det og uden at få nogen særlig anerkendelse. Frivillige leverede i 2014  365 millioner gratis arbejdstimer på landsplan.

Men de frivillige skal være kritiske over for politikernes ønske om at bruge dem til at stoppe hullerne efter deres besparelser og fejltagelser. Problemerne på skolerne løses kun for alvor ved, at der ansættes flere lærere, børnehavernes problemer ved, at der ansættes flere pædagoger, og forvaltningernes problemer ved, at der ansættes flere socialrådgivere - ikke ved at ivrige frivillige overtager deres arbejde. De frivillige skal være et supplement til den professionelles indsats.

Derfor skal de frivillige forlange at blive behandlet ordentligt og være kritiske over for statsligt og kommunalt misbrug af deres arbejdskraft. Jeg selv foretrækker for fremtiden at arbejde for frivillige organisationer, som ikke er fedtet ind i samarbejdsaftaler med kommunale instanser.

Jeg vil stadig med glæde bruge mange timer på at arbejde frivilligt, men jeg går ikke med til hvad som helst. Hvis de frivillige ikke behandles ordentligt og misbruges til besparelser, så smutter vi.