Helge Christiansen

Blog

Ingen trivsel uden engagerende faglighed

Der er en uskøn disharmoni i de meldinger, der kommer fra stat og kommuner. Kravet om detaljeret målstyret undervisning og ønsket om bedre trivsel hænger ikke sammen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har igen været til en konference. Denne gang med titlen ”Trivselskonference - Fælles ansvar for trivsel” på Spinderierne i Vejle. Igen var jeg ældste deltager. ”At du gider”, siger mange af mine tidligere kolleger, og ”At du gider”, siger de lærere, der hører om, at jeg stadig er engageret i folkeskolens undervisning , efter at jeg er gået på pension.

Konferencen var arrangeret af læringskonsulenterne. Der var 7 af dem til stede. Læringskonsulenterne er blevet kritiseret en del på folkeskolen.dk. Det er dem, der med deres målstyringsredskaber suger al saft og kraft ud af en inspirerende faglighed, og som med deres beredvillige medvirken til en topdownstyring  tapper lærerne for engagement .

Men læringskonsulenter virkede nu meget normale. Ingen vampyrtænder med blodrester og ingen nedladende bedrevidenhed.  De gennemførte en glimrende konference.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Næstformanden for danske skoleelever Mads Løjtved Rasmussen (16 år) og Trine Enggaard Sennels, Danske Skoleelever, holdt  inspirerende oplæg om elevinddragelsens betydning for den fremtidige skoleudvikling.  Jeg blev meget klogere på den forskning, der sker på området.

Men dette hænger jo ikke rigtigt sammen med, at klassens time er afskaffet i den nye skolelov, og at lærernes tjenestetidsregler og presset fra krav om at få gode resultater i centrale tests vanskeliggør netop denne elevmedbestemmelse på grund af mindre tid og snævrere rammer til at praktisere dette arbejde.

Helle Rabøl Hansen, Aarhus Universitet, holdt et fremragende oplæg om, hvordan man kan bekæmpe mobning. Klassekulturen er den vigtigste faktor. Hun fremlagde forskningsresultater og påpegede muligheder for at skabe trivsel og arbejde med dynamikker i elevgrupper.

Men er det ikke i modstrid med folkeskolereformens intentioner om,  at det er i  konkurrence med sig selv og med andre elever i klassen, at et god læring fremmes?

I en workshop om trivsel gennem faglighed underholdt Søren Kjær Jensen, direktør i Center for Rummelighed, med synspunkter om faglighedens betydning for trivslen. Eleverne skal kunne se en mening med det, der foregår i klassen, hvis man skal modarbejde mobning, og her er en engagerende faglighed afgørende. Han beskrev kreative og utraditionelle former for faglighed, som kunne engagere eleverne. Han opfordrede os til at forestille os en passioneret og differentieret form for faglig undervisning, som kan fungere som et levende fælles tredje mellem eleverne i en skoleklasse.

Under et gruppearbejde gav en lærer udtryk for, at hun havde svært ved at leve op til de mange intentioner om at skabe et godt miljø og en levende, kreativ undervisning, fordi hun følte sig presset af målstyring, evaluering og test.

Konferencens budskaber var inspirerende - både på et teoretisk og praktisk plan. Intentionerne var gode.

Men de står i modsætning til skolereformens krav om detaljeret målstyring med fokus på de faglige elementer, der er lette at måle. Netop nogle af de faglige elementer, der bedst kan skabe trivsel og dybtgående faglighed, dannelse, personlig udvikling og fællesskaber, kan let blive forsømt. Og vejen frem er ikke sociale fag i skolen og socialterapi. Sociale forløb er nødvendige, når noget er gået galt for den enkelte person eller en klasse- ellers ikke. 

Er der nu håb, fordi vi igen har fået en ny undervisningsminister? Hun vil gerne give større frihed til skolerne, give dem folkets skole tilbage, men samtidig er hendes parti Liberal Alliance et ærke-neoliberalistisk parti, der går ind for offentlige besparelser, privatisering  og fri konkurrence. Det bliver spændende at se, hvordan det skal hænge sammen.