Helge Christiansen

Blog

Drømmer jeg eller .....?

Er pendulet ved at svinge tilbage? I et interview bragt i Kristeligt Dagblad i dag den 28. december giver undervisningsminister Merete Riisager udtryk for, at hun lægger vægt på dannelse, der bygger på viden og dybtgående indsigt og ikke på mekanisk målopfyldelse. Det er vigtigt, at eleverne får et anker af viden og værdier.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var noget af en oplevelse at læse Kristeligt Dagblad i dag. I et interview taler Merete Riisager om dannelsens vigtighed, fordi den kan hjælpe eleverne med at navigere i verden. Eleverne skal være klar over, hvorfor de går i skole. De skal kende folkeskolens værdigrundlag. Lærerne skal som voksne turde fokusere på de aller vigtigste videnskabelige landvindinger. Hun taler i interviewet om undervisning og valg af væsentligt indhold.

Voksne skal indkredse for børnene, hvad der især giver forståelse og mulighed for at orientere sig i samfundet 

som borger, medarbejder og som menneske i øvrigt. Hun tager afstand fra mekanisk mål- og metodefokus, der kan føre til faglig overfladiskhed. Skolen bør give eleverne, "hvad jeg vil kalde en Grundtvig-Koldsk opdragelse".

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Mildest talt en anden kurs og også et helt andet ordvalg end Christine Antorinis og målstyringsprofeternes. Hvordan hendes intentioner kommer til at se ud i praksis, vil tiden vise. men der bliver travlt ved håndvasken. 

Men på mange områder er hendes udtalelser på linje med den kritik, jeg og mange andre har fremført mod skolereformens implementering, bl.a. på folkeskolen.dk.