Helge Christiansen

Blog

Er foråret på vej? Om faglige opdagelsesrejser og mål

Der er et håb om, at vi bevæger os bort fra undervisningsministeriets snævre brug af begrebet kompetence og de ministerielle bestemmelsers bastante målstyring, så lærerne kan få inspiration fra Undervisningsministeriet i form af nuancerede bestemmelser om mål og indhold i fagene.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeren har ved flere lejligheder givet udtryk for, at en justering af den voldsomme målstyring skal revideres, og hun taler om dannelse og større frirum til dem, der arbejder i skolen

Lad os håbe, at det lykkes Merete Riesager at få gennemført justeringer, som bringer folkeskoleloven, Fælles Mål og vejledningerne i nærmere overensstemmelse med den danske skoletradition og lærernes hverdag. Der er ikke kun tale om justeringer, men en helt anden holdning til undervisning og læring end den, Christine Antorini gav og giver udtryk for.

Et andet forårstegn er projektet om samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Undervisningsministeriet i fagene dansk og matematik. Som bekendt drejer det sig om at udvikle en opdagende, oplevende litteraturundervisning i dansk, der samtidig forholder sig analytisk til tekster. Et forsøg, der netop tilgodeser æstetiske og etiske dimensioner i faget, arbejder med de fornemste og mest værdifulde sider af det og giver mulighed for at udforme en evaluering, der matcher netop disse sider af faget.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

I matematik går forsøgene så vidt jeg kan se også på at fremme en mere problemløsende, kreativ tilgang til læring i matematik, som efter eksperters opfattelse er blevet for ensidigt færdighedspræget.

 Dette samarbejde er et vigtigt signal om Undervisningsministerens vilje til samarbejde med folkeskolens praktiske aktører.

På et inspirerende miniseminar den 16. januar i år på DPU, som jeg deltog i, fremlagde forskere deres tanker om faglighed, læring og evidens på baggrund af rapporten ”Sammenlignende fagdidaktik.4.”, som jeg har anmeldt på folkeskolen.dk. Seminaret foregik i en åben og debatterende form og var yderst inspirerende og udbytterigt for mig. Et gennemgående træk i indlæggene var, at naturligvis skal man formulere mål og udføre evidensbaseret forskning, men den snævre målstyring, der har domineret, kan skade den faglige kvalitet. I alle fag er ekperimenteren og kreativitet noget centralt. På nogle områder kan man formulere præcise mål. På andre går man på opdagelse, oplever og eksperimenterer i ukendt land og kan ikke vide nøjagtigt, hvor man ender. Det gælder naturfag, matematik og ikke mindst fag som musik og dansk, hvor æstetiske oplevelser ikke sådan kan målsættes bastant.

Stefan Hermann har på folkeskolen.dk givet udtryk for, at problemet med folkeskolereformen er dens mangel på sammenhæng. Således strider formål, fagegens formål, Fælles Mål og andre bestemmelser imod hinanden.

Det har han ret i. Han ønsker, at der nedsættes en formålskommission, så man kan diskutere, hvad skolens opgave er. En underlig bagvendt måde et gøre tingene på. Konkurrencestatsguruen Ove Kaj Pedersen har flere gange givet udtryk for sin undren over, at folkeskolereformen bare blev banket igennem uden diskussion af skolens formål og det menneske- og samfundssyn, folkeskolen skulle bygge på.

Men jeg frygter ud fra mit kendskab til Stefan Hermanns holdninger, at det han går efter er en tilretning og tilpasning af formålet til den øvrige del af reformens målstyring. Folkeskolens formål og fagmålene kan vi sagtens leve med. Det er Forenklede Fælles Mål, prøverne, vejledningerne og testtyranniet, der skal ændres.

Men foråret er på vej.