Helge Christiansen

Blog

Topstyrede og topstyrende læremidler

Lærerne får mindre og mindre indflydelse på valg af de læremidler, de skal bruge i deres undervisning. Valget styres af forvaltninger, forlag, institutionsledere og påvirkes af statstilskud. Samtidig kommer læremiddelforfatterne til at spille en stadig mere perifer rolle.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kan læremiddelforfattere komme i Himlen? Det kan vi ikke love, men en nystiftet interessegruppe for illustratorer og forfattere til læremidler I Dansk Forfatterforenings regi vil gerne tage sig af det dennesidige og indlede en dialog med forlag, undervisere, forskere, ledere, forvaltninger og politikere om produktion og valg af læremidler, som bliver stadig mere topstyret til skade for læringens kvalitet.

På folkeskoleområdet er der sket en udvikling henimod, at forlagene tilbyder omfattende it-læremiddelpakker støttet af statsmidler. I kommunerne er det i stigende grad ikke lærerne, der vælger læremidler til deres egen undervisning, men forvaltningerne og skolelederne, der plukker det mest økonomisk rentable pakketilbud ud fra forlagene ud.  

Da læremidlerne er en stærkt styrende, didaktisk faktor i lærernes undervisning, er der grund til at spørge, om det er den løsning, der skaber størst kvalitet i læringen. Læremidlerne skulle netop gerne understøtte lærernes planlægning og gennemførelse af undervisningen og ikke være et topstyret fremmedlegeme, der styrer læringen top down og måske i enretning, lærerne ikke ønsker. Redidaktisering har sine grænser.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Mulighederne i it- læremidler har med god grund vakt begejstring. Der åbner sig uanede muligheder for at gøre læringen motiverende og fagligt udbytterig, men samtidig er det vigtigt, at forskning i læremidler både viser de digitale læremidlers potentiale og forholder sig kritisk til, hvad der sker med læringen og det faglige indhold, når læremidlerne bliver digitale.

Og her kommer nogle af de problemfelter læremiddelgruppen vil beskæftige sig med:

Er bogen ude som medium? Eller kan bogen og de digitale medier spille sammen på en ny måde?

Fokluserer it-læremidlerne i for høj grad på elementær færdighedstræning og formidling af viden, eller bliver de også brugt til stilladsering af kreative processer?

Vil de store læringsportaler blive for styrende, så der ikke er plads til lærernes og elevernes indflydelse på deres læringsforløb?Fx Min uddannelse.

Ud fra hvilke kriterier kan man vurdere de forskellige læremiddeltypers kvalitet?

Hvilken rolle kommer forfattere og illustratorer til at spille?

Forfatterne er trængt. På de videregående uddannelser er spoget ofte engelsk. Der sker i vid udstrækning kopiering og deling af tekster og udarbejdelse af kompendier. Køb af enkeltartikler fra bøger breder sig også, og de færreste vil påtage sig at skrive en hel, omfattende fagbog.

Der er desuden mange gratis læremidler på nettet.

På folkeskoleniveau er der risiko for, at læremiddelforfatterne bliver reduceret til tekstleverandører til pakkeprojekter, hvis overordnede lærings- og fagsyn, de ingen indflydelse har på. Kommuner og institutioner hyrer desuden i stigende

grad deres undervisere til at lave læremidler til deres institutioner mod betaling

uden forfatterrettigheder. Det vil sige, at undervisere giver deres ideer videre uden aftaler om royalty.

Der er allerede lavet en plan for aktiviteter i det kommende halvår for interessegruppen for illustratorer og læremiddelforfattere.  En række erfarne og prominente forskere, forfattere og forlagsfolk vil lægge op til diskussion med gruppens medlemmer.

I styregruppen sidder Peter Stray Jørgensen, Københavns Universitet, Frank Egholm, lærebogsforfatter og medlem af Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse, Lotte Rienecker, Københavns Universitet og undertegnede.

Tilmelding til gruppen ved at maile til lrienecker@gmail.com. Betingelse for optagelse i gruppen er medlemskab af Dansk Forfatterforening , og at man har udgivet mindst et læremiddel.