Helge Christiansen

Blog

Processen omkring udformning af Fælles Mål

Min kommentar består af uddrag fra min anmeldelse af "Sidste udkald" skrevet af Asger Baunsbak Jensen, bragt 18.10.2013 på folkeskolen.dk

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Her kommer et uddrag af min anmeldelse af ”Sidste udkald” skrevet af Asger Baunsbak Jensen fra Folkeskolen.dk den 18.10.2013,  som jeg vil bringe som en kommentar.

"Gå til modstand

Er denne bog en ældre mands vrissen over sædernes forfald? Eller er dens budskab mere nødvendigt end nogensinde?

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

”Et pip fra en gammel radikaler, som jeg ikke kan tage mig af”, var Niels Egelunds arrogante kommentar til Kristeligt Dagblad om denne bog.  Imidlertid har andre mere nuancerede debattører allerede erklæret sig enige i nogle af bogens synspunkter. Blandt dem er professor Ove Kaj Pedersen, CBS, som er inde på nogle af de samme tanker i sin formulering af en tredje vej i uddannelsesdebatten.

Men først selve bogens synspunkter. Den er en harmdirrende anklage mod politikerne i forbindelse med folkeskolereformen.  Asger Baunsbak Jensen, tidligere undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet, kritiserer den nye folkeskolereform, fordi den ensidigt fokuserer på effektiv indlæring. Det centrale i folkeskolens opgave er  opdragelse og dannelse. Det er det, vi har brug for i globaliseringens tidsalder.

Anklagen rettes især mod politikerne, fordi de har gennemført en ny folkeskolereform uden en demokratisk og folkelig debat, hvor forældre og lærere kunne komme til orde. Alt bliver udarbejdet af anonyme eksperter, som ikke har en uddannelse, der matcher folkeskolen. Jurister, økonomer og statsvidenskabsfolk udformer lovene. I tidligere tider var det almindeligt, at folk med skoleerfaring besatte chefstillingerne i Undervisningsministeriet. ”Den nye lov, som ensidigt satser på at give eleverne målbare, kundskaber og færdigheder, er dømt til at fejle”. ”Grundlaget under skolen, skal være opdragelse og dannelse. ”

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Her kommer mine vurderinger i anmeldelsen

"Der sker uden de store debatter en paradigmeskift af dimensioner i folkeskolen. Besynderligt, at det ikke giver anledning til mere debat. Men der er stadig stemmer, der ønsker at formulere en anden dagsorden end den nuværende regerings visionsløshed. Besparelser og høj scoring i undertiden tvivlsomme nationale og internationale tests og økonomitænkning skaber ikke en god folkeskole i fremtidens samfund.

På en konference på Nyborg Strand, som jeg netop er kommet hjem fra, kom Kaj Ove Pedersen, professor ved CBS, ham med ”Konkurrencestaten”, netop ind på nødvendigheden af at skabe en tredje vej.

Det er vigtigt at teologer og filosoffer blander sig, så det ikke kun bliver økonomernes menneskeforståelse, som alene definerer et nyt dannelsesbegreb. Der må være en bedre balance mellem tilværelsesorientering og markedsorientering i skolens arbejde. Der er slagside til økonomitænkning og værdsættelse af elementære færdigheder og elementær viden.

Han står ikke alene med det synspunkt.

Vi skal naturligvis ikke skrue tiden tilbage og forsøge at bruge løsninger, som hører et fortidigt samfund til, men mange af de grundlæggende synspunkter i denne bog har en uhyggelig aktualitet."