Helge Christiansen

Blog

Skoledebattens kættere skal ikke brændes på bålet

Det gælder om at værne om og forsvare kættere, der i den pædagogiske debat går imod magtmisbrug og imod populistisk anvendelse af floskler som "forskningen siger". I vore dage brændes kættere ikke på bålet, da der nu findes langt mere raffinerede metoder.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kort før sin død for et år siden formulerede professor i dogmatik ved det teologiske fakultet ved Københavns Universitet Theodor Jørgensen, der i kirkelige kredse havde ikonisk status,  et forsvar for kætterne. Han fandt kættere i kirken og i kirkens historie for værdifulde og uundværlige, fordi de med deres markante teologiske holdninger fremmede en dybere forståelse af afgørende læringsspørgsmål og derfor var til stor gavn for kirken. Kætteriet var efter hans mening ofte en udfordring til eftertanke, fordybelse og selvbesindelse.

Det kostede mange kættere karriere og liv at gå imod kirkens officielle magtapparat. I dag ser jeg en parallel til de kættere, der i den pædagogiske debat har talt magtens overmennesker midt imod til gavn for folkeskolen. Det er ofte udfoldet på folkeskolen.dk, hvordan ytringsfriheden i forbindelse med debatten om folkeskolen er truet.

Her kommer nogle eksempler på den kætterlignende, kvalificerede kritik mod folkeskolereformen, der er rejst. I en artikel på folkeskolen.dk, i debatbøger og i   sin ph.d-afhandling har Keld Skovmand hudflettet processen i forbindelse med målstyring og Fælles Mål. Det samme har Brian Degn Mortensen og Thomas Aastrup Rømer. Nu afdøde Peter Kemp og Per Fibæk Laursen har også vovet pelsen med en fremragende kritik. Dansklærerforeningen har ligeledes været ude med riven. Men mange andre kunne nævnes.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Fyens Stiftstidende giver hvert år en pris til folk, der blander sig i den offentlige debat og får resultater ud af det. ”Bland dig” lyder opfordringen. Det førte til , at jeg for et par år siden skrev en kronik med overskriften ”Bland dig ikke” i samme blad for at gøre opmærksom på omkostningerne ved at kritisere magtens overmennesker.

Erik Schmidt-sagen er et godt eksempel. Rektoren for Nyborg Gymnasium, der fastholder børns grundlovssikrede ret til undervisning af  somaliske elever, selv om de er blevet nægtet asyl, er et andet. Sager med store personlige omkostninger.Kættere skal ikke forvente, at retorikkens spilleregler for argumentation og elementære, etiske værdier bliver respekteret af magtens overmennesker. Ytringsfriheden sættes, når magtkampen går hårdt til, ud af kraft, og lovprisningen af den reserveres til festlige lejligheder.

Jeg har for nylig i et blogindlæg med titlen  ”Fake news om danskundervisningen i folkeskolen.. eller?” på folkeskolen.dk påpeget, hvordan Claus Holm, chef for DPU, både i Politiken og i tidsskriftet Asterisk har misbrugt forskningen til at tryne dansklærere i folkeskolen uden belæg og uden evidens. Danskundervisningen  og den faglige undervisning i folkeskolen er efter hans mening- som den er nu- fordummende. Det lader til, at OECD-formulerede ”21st century skills” og ”Education 2030 ” er den nye, indiskutable, kanoniserede bibel.  Og i den forbindelse tåles intet kætteri.

Finansministeriet, Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet taler nu om et paradigmeskift, når det gælder folkeskolereformen og målstyring. Spørgsmålet er om måstyringsapparatet og styring med new public managementmetoder kun er afskaffet på overfladen. Og hvad sker der, når der kommer en ny undervisningsminister?

På folkeskolen.dk har vi i den sidste uge kunnet læse om ændringen af vejledningen til Fælles Mål. Thomas Illum Hansens beskrivelse af lempningen af styringen for få dage siden på folkeskolen.dk kan også give anledning til en vis optimisme, men jeg synes stadig, at der er alt for meget gammelt målstyringsgods tilbage i skrivevejledningen til grupperne, der skal formulere nye retningslinier.

Det er vigtigt, at kætteriet blomstrer, og at ytringsfriheden bevares. En dialog mellem alle parter, der er involveret i at skabe en god folkeskole, skal deltage på lige fod. Blandt deltagerne skal også være elever, forældre, skolebestyrelser og lærere. En ensidig politiker- og ekspertstyring top-down vil aldrig føre til en god og levende, dansk folkeskole, der sikrer dannelse, demokrati, ligeværd og læring af nyttige kundskaber.

 https://www.folkeskolen.dk/650057/fake-news-om-danskundervisningen-i-folkeskolen---eller