Helge Christiansen

Blog

Lykke-Per og nutidens unge helte

Med udgangspunkt i Lykke-Per af Henrik Pontoppidan drager jeg sammenligninger med hverdagens unge helte, der trods dårlige opvækstvilkår har kæmpet sig frem til et godt liv.. Det gælder ikke mindst integrationens helte

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg bringer herunder sidste del af en kronik, som i dag findes i "Danmark", landets største avis med 420000 abonnenter. Danmark er en fast selvstændig sektion i 13 fynske og jyske aviser. Kronikken i sin helhed kan læses på fyens.dk.

Her kommer citat af sidste del af kronikken: 

"Lykke-Per siger til sidst i romanen, at han er lykkelig i sin forudsætningsløse forholden sig til naturen og til virkeligheden i det hele taget. Jeg synes dog, at han resignerer. Han forkaster ganske vist sit barndomshjems strenge, kristne tro, men lever på det verdslige plan  videre med dens strenge, asketiske måde at leve på og med dens ubønhørlige krav, forsagelse og strenghed. Han opretholder en tilkæmpet harmoni i isolation fra andre mennesker og ved dyrkelse af naturen.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Mine egne erfaringer med at bearbejde barndommen svarer ikke til Lykke-Pers. Får man bearbejdet oplevelserne, ser man blidere og med større forståelse på den tids strenge, religiøse miljøer, der også rummede værdier og gode oplevelser.....

Samtidig må jeg undre mig over, at der er børn og unge, der trods forfærdelige oplevelser i barndommen og elendige vilkår alligevel kan arbejde sig ud af den miljømæssige arvs byrder og skabe sig en god tilværelse og blive en ægte Lykke-Per. Det gælder danske børn med dårlige opvækstvilkår, men ikke mindst indvandrere, der med voldsomme oplevelsesrædsler i bagagen alligevel klarer sig glimrende De er virkelig helte. For indvandrernes vedkommende integrationens helte.

Forfatteren Pia Sigmund har netop udgivet en bog med titlen ”Danske unge. Gode historier fra den danske mangfoldighed” på forlaget Ravnerock. Her fortælles 22 unge indvandreres historier. De har klaret sig godt på trods af vanskelige vilkår og er typiske for hovedparten af unge indvandrere i Danmark. Min kone og jeg har selv oplevet samme forløb med børn og unge flygtninge, vi har arbejdet med som frivillige i Dansk Flyftningehjælps regi.

Integrationen lykkes ofte langt bedre, end det beskrives i pressen. Men integrationens helte hører  vi ikke så meget om i den offentlige debat og slet ikke i nogle politikeres hadske, skamløse  og opportunistiske nedgøring af de ”fremmede”.

Heldigvis er der mange unge- både gammeldanske og nydanske- som trods negative oplevelser, traumatiske sår og alle odds imod sig- uddanner sig og klarer sig i vore dages krævende og komplicerede samfund. De er virkelig hverdagens helte.