Helge Christiansen

Blog

Vandringer i skrivningens skov

Den årlige konference med titlen "Dansk i mange retninger" handler denne gang om skriftlighed på langs og på tværs og i alle skole- og uddannelsesformer

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

 Børn og unge skriver mere og mere og skaber sig også deres identitet ved at skrive- ikke mindst på de sociale medier. Der er en tendens til, at elevernes voldsomme skriverier foregår adskilt fra undervisningen i skriftlighed i skolen.  Kan man drage nytte af elevernes fritidsskrivning i danskundervisningen? Hvordan kan man få elevernes fritidserfaringer til at hænge sammen med læring i skolen? Hvordan skal der evalueres, gives feedback og respons fra lærerne, der ikke har tid til det, og fra elev til elev?

Det er nogle af de mange aktuelle spørgsmål, konferencen rejser. I et af de fælles oplæg præsenterer Kjell Lars Berge, Norge, vigtige fund og erfaringer fra normprojektet i Norge. Normprojektet drejer sig om, at forskere og lærere har samarbejdet om at opstille normer for, hvad god skrivning er, og desuden i det hele taget udviklet en ny skrivepædagogik. Der er i det hele taget væsentlig inspiration at hente til dette emne fra Norge.

Men i Danmark er der også sket en udvikling. Som eksempler kan nævnes forskning i skrivning fra Syddansk Universitet, der beskæftiger sig med overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelser og forskning i forskellige børns og unges måde at udvikle deres skrivning på - et praksisnært bidrag til viden om skrivning.  Desuden har Videncenter for læsning bl.a. i forbindelse med Ishøjprojektet udviklet en væsentlig viden.

Helge Christiansen

Forfatter til fagbøger og læremidler, anmelder ved Fagbladet Folkeskolen og cand. pæd. i dansk. Har tidligere været pædagogisk konsulent i danskundervisning og pædagogisk udvikling ved Fyns Amt, beskikket censor ved læreruddannelsen i dansk og underviser på Danmarks Lærerhøjskole. Skriver om danskundervisning, læremidler, sprog og litteratur, skole-hjemsamarbejde, fagdidaktik og pædagogik i al almindelighed.

Tidligere var det først og fremmest opmærksomhed om læsning. Nu rettes søgelyset i stigende grad mod skrivning - også som en måde at lære at læse på.

Konferencen er et værdifuldt initiativ, som jeg har deltaget igennem flere år. Den inviterer til en debat af danskfaget på tværs af alle institutioner, hvor det findes og dyrkes. Der er store forskelle på, hvordan faget opfattes, og hvordan der undervises i det i forskellige skoleformer og på forskellige uddannelsesinstitutioner.  Det er vigtigt,, at der skabes fora, hvor de forskellige uddannelsesformers dansklærere kan mødes til diskussion af deres fag. Det kan måske skabe større sammenhæng i uddannelsesforløbene for elever og studerende, og det kan føre til en slagkraftig beskrivelse af fælles værdier i faget, det er værd at slås for. Konferencen er åben for undervisere og studerende fra alle skoleformer og uddannelsesinstitutioner.

På konferencen er der fælles oplæg og en overdådighed af worshops med en række temaer om skriftlighed i undervisningen. Den finder sted den 10. marts på læreruddannelse på Zahle.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Dansklærerforeningen, Professionshøjskolen UCC, Nationalt Videncenter for Læsning, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet  og institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

På folkeskolen.dk har jeg på min blog i dansknetværket skrevet om normprojektet i et indlæg med titlen ”Bedre skrivning gennem dialog ” og om forskning på SDU med overskriften ”Som i et spejl.”