Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Udstyret er klar til mange undersøgelser i felten i de kommende måneder

Holder du årsprøve, der ligner afgangsprøven?

1.april skulle 9.klasseseleverne have trukket deres fordybelsesområde i naturfag. Når eleverne ikke skal det – igen i år – skal vi så afholde årsprøver, der ligner afgangsprøven eller fortsætte med almindelig undervisning? Normalt har jeg en helt klar holdning til problematikker og opgaver i folkeskolen, men i dette spørgsmål er jeg simpelthen i tvivl!

Publiceret Senest opdateret

Når vi kommer til 1.april, er vi færdige med pensum for vores 9.klasser, og de er klar til at trække deres fordybelsesområde. Det er nu besluttet, at eleverne ikke skal til afgangsprøve i naturfag i 2022. Hvad bruger vi så undervisningen til i april, maj og juni?

Mit idealistiske lærerhjerte fortæller mig, at vi selvfølgelig skal afholde årsprøver for eleverne. Det er et forløb, som giver eleverne tid til at fordybe sig og få viden om et emne både i bredden og dybden. Det giver eleverne mulighed for at koble deres faglige viden med de fire naturfagskompetencer. De får oplevelsen af synergieffekten ved gruppeeksamen (som de ikke får afprøvet hverken i mundtlig dansk eller engelsk). Ligeledes vil eleverne få lov til at prøve det ”gratis”, dvs. uden det sædvanlige eksamensræs.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Det er jo svært ikke at synes at ovenstående er en god idé …

Hvorfor er jeg stadig i tvivl? Fordi jeg har fået en lodret ordre på prøverne er aflyst. Hvis vores elever skal til årsprøver, vil det blive et ekstra arbejde for mine kollegaer og mig. Der skal bruges timer i dette projekt – timer som jeg umiddelbart ikke kan finde i dagligdagen!

Jeg føler mig, som en marionetdukke – hvor dukkeføreren har overladt mig til selv at bestemme!

En frihed, som jeg normalt ville være glad for, men her savner jeg en konkret retning for, hvad der skal ske.

Hvad gør vi med vores fire 9.klasser?

Min tre kollegaer er for ideen om en årsprøve, så jeg er med i holdet. Men stadig ikke overbevidst om, at dette er den rette løsning.

Vi har spurgt vores elever, hvad de gerne ville bruge resten af skoleåret på i naturfag. Halvdelen vil gerne have almindelig undervisning frem til sommerferien og den anden halvdel vil gerne arbejde med en årsprøve. Det bliver jo nok sådan at det ender!!!

Til undervisningen kunne jeg finde på at kaste mig ud i Naturvidenskabens ABC https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/naturvidenskabens-abc?b=t5-t1580 eller Inspirationsmateriale om ny forskning , hvor der er 10 temapakker, der giver inspiration til naturfagsundervisning på alle klassetrin med udgangspunkt i dansk forskning. https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/hav-og-klima-i-den-antropocaene-tidsalder?b=t5-t1580

Nu er der en tid – fri for mål og årsplaner- som kan bruges til at udforske nye materialer, nye arbejdsmetoder, ny naturfagsdidaktik eller noget andet – som kan dyrkes, når mål og årsplaner ikke er en forhindrende faktor.

Hvad gør du?

Jeg er interesseret i at høre, hvordan denne opgave løses ude på skolen? Det kunne være interessant at få input – både fra dem som afholder årsprøver og fra dem som har almindelig undervisning frem til sommerferien. Både hvordan det struktureres, hvilke emner der undervises i, hvem skal være censorer mm