Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Praktikanter – en ekstraopgave, en hjælp til kommende kollegaer eller bare en økonomisk gevinst?

Vores praktikanter har forladt skolen og taget tilbage til VIA. Nu sidder vi tilbage med spørgsmål! Er elevernes tid blevet spildt? Gjorde vi det godt nok som vejleder for de unge studerende? Vil vi sige ja til praktikanter næste gang? Vil vi gerne være kollegaer med de studerende en dag? Og mange flere tanker melder sig.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flick / Lone Glenstrup 

Min makker og jeg har haft praktikanter i biologi og fysik/kemi på 8.årgang og i natur/teknologi på 6.årgang. De har varetaget undervisningen fra uge 1 til uge 6. 

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

På Sølystskolen har vi en kompetent og dygtig praktikvejleder. Der er styr på ALT, papirer, skemaer, deadlines, kommunikation med VIA og hvad der ellers følger med.

Vores opgave, som praktiklærere, er at guide og vejlede de studerende i deres planlægning og undervisning. En nobel opgave, som jeg sætter højt. Der er ikke nogen, som er født til at kunne alle disse opgaver, som god undervisning skal rumme. Og til tider er hverdagen på VIA jo ikke helt sammenlignelig med hverdagen i folkeskolen… 

At guide og vejlede studerende, som er på vej til at lære at blive lærer - er som en løbetur! Der er gode stunder, hårde perioder og ofte er man ved at opgive, men når man kommer hjem og har fået pusten, så er det hele turen værd. 

Hvis vi skal have gode kollegaer i fremtiden, så må vi træde i karakter og hjælpe dem med at blive lærer allerede i deres praktik. Vi skal selv være eksemplariske og vise de studerende god praksis – både udenfor og i klasseværelserne. Vi skal turde at være ærlige og kalde en skovl for en skovl. Det hjælper ikke at pakke dårlig planlægning eller dårlig undervisning ind i floskler om, at det skal du nok få lært en dag. Der er ikke meget praktik og der er få undervisningstimer i praktikken, så de timer de studerende skal undervise, skal være velforberedte – både didaktisk og fagligt. Der skal stilles krav fra dag 1. 

Ofte oplever vi, at de studerende i naturfagene er fagligt velfunderet, men de har endnu ikke styr på hverken almen didaktik eller fagdidaktik. Her skal de hjælpes og specielt i fagdidaktikken. De skal lære, hvad der er specielt ved at undervise i naturfagene, og hvordan almen didaktiske planlægningsmodeller skal kobles med fagdidaktiske modeller. Det kunne være SMTTE- model, som man kobler med 5e-modellen. De skal ligeledes lære, hvordan undervisningen skal bygges op med fokus på de fire naturfaglige kompetencer. 

Og på vores skole, hvor kommunikationskompetencen er fundamentet i naturfagsundervisningen, bliver de studerende sat ind i denne tilgang til naturfagsundervisningen. 

Bliver elevernes tid spildt når de undervises af praktikanter? Ja nogle gange og andre gang er det et frisk pust for eleverne med en ny tilgang til eleverne. Gjorde vi det godt som vejledere? Det var tilbagemeldingen fra de unge studerende, som gerne ville blive hos os. Vi siger JA til praktikanter næste gang vores praktikvejleder spørg os, for vi har en forpligtelse til at hjælpe den kommende generation af naturfagslærere til at blive dygtige – både fagligt, didaktisk og fagdidaktisk. Og ja vi vil gerne være kollegaer med de fleste af de studerende, der har været i praktik hos os – de skal nok blive dygtige. Men en skovl er en skovl, og der er også nogle, som jeg ikke vil være kollegaer med, og som i min optik skulle vælge en anden uddannelse. 

Det er ikke en stor økonomisk gevinst at have praktikanter, men dejligt, at det anderkendes at praktikanter er et merarbejde, som man får betaling for. For det er en stor opgave – både relationelt, tidsmæssigt og personligt. 

Hvornår har du sidst haft praktikanter, og hvilke tanker meldte sig? 

Jeg burde have skrevet et indlæg om aflysningerne af dette års FP9. Er lige ved at slikke sårene og holder mig til 3 dages reglen ( når man er hidsig, frustreret og mangler ord) Men en debat om nedprioriteringen for 3.år i træk af naturfag - den skal vi nok snart have gang i ....