Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Prima undervisning, sejrssikre lærere og elendige elevresultater

Eleverne blev præsenteres for et gennemarbejdet undervisningsforløb. Min makker og jeg var i den tro at alt gik godt, og læringskurven var opadgående. Så testede vi eleverne og fik pivrøde ører – vi var total på røven!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flickr / Jose Venegas 

Efter sommerferien fik jeg sammen med min nye makker to nye 8.klasser til naturfag. Vi kendte lidt til eleverne fra snakken på lærerværelset. Et undervisningsforløb med fokus på det periodiske system under overskriften ”stof og kredsløb”, fordøjelsessystemet under overskriften ”krop og sundhed”, samt kortlære i geografi var ppå programmet frem til uge 42.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Alt var planlagt, alle fire kompetencer var i spil. Der blev bygget molekylemodeller, tegnet mange bindinger, torsoen blev skilt og samlet adskillige gange, kort og globus igen, igen og igen. Det blev også til filmklip, film og en ekskursion til de lokale bakker for at se på højdekurver. Vi syntes selv, at det var kanon god undervisning, og vi var ikke til at skyde igennem. 

Da semestret skulle afsluttes, brugte vi tid sammen med eleverne på opsamling af viden. I store mindmaps, hjemmetegnet modeller, 3-kolonne notater og generel snak. Endvidere havde vi store opslagstavler med alle fagbegreber, modeller og billeder fra forløbene i begge faglokaler. 

Så da dagen oprandt, hvor eleverne skulle testes – ja, så burde det jo have været en smal sag både for eleverne at svare på testen og for lærerne at rette prøverne. Prøven var hjemmelavet og passede til forløbet og bestod af forskellige opgavetyper. Der var alt fra MEGET åbne spørgsmål til helt KONKRETE spørgsmål. 

MEN

Da vi skulle rette prøverne, så var virkeligheden en helt anden, end den vi troede. Prøveresultaterne var PIV dårlige. Min makker og jeg kiggede på hinanden – skulle vi grine eller græde, opgive eller tage udfordringen op, give eleverne skylden eller kigge ind ad? 

Vi gik hjem på weekend, sundede os og trak i arbejdstøjet. Vi tager udfordringen op og kigger ind ad. 

Nu har vi gang i 2. semester, som er planlagt 110% anderledes. 

Genetik, energiformer og råstoffer er overskriften og planen er:

To timer om ugen, hvor vi er på kompetencejagt, dvs. EN kompetence er i fokus pr. uge i de timer.

I denne uge har vi haft fokus på kommunikationskompetencen. Her har eleverne bl.a. lært om multimodaletekster og notatteknikker. I næste uge er det undersøgelseskompetencen, hvor vi skal se på den naturvidenskabelige arbejdsmetode, hypoteser og lave små undersøgelser, som passer til vores nye emner. Ugen efter skal der fokus på modelleringskompetencen, hvor vi sammen skal klassificere forskellige modeltyper. Eleverne skal også producere deres egne modeller. Den sidste uge er der fokus på perspektiveringskompetencen, hvor vi skal omkring FN´s verdensmål, etisk råd og en artikel om ”designer-børn”.

To andre af ugens timer er niveaudelt værkstedsarbejde (vi har lånt en ekstra naturfagslærer to timer om ugen i en periode). Eleverne er på fire forskellige værksted af 25 minutter. Et i f/k, et i biologi, et i geografi og et hvor de løser multipul choice opgaver (uden en lærer)

Dette værkstedsarbejde er niveaudelt og eleverne er på små hold. Værkstederne byder på gentagelser, mange gentagelser. 

Undervisningen har været i gang i to uger. 

Virker den nye undervisning?

Vi ved det IKKE… 

Det, vi dog allerede nu kan se, er, at der er elever, som byder ind på de små hold. Endvidere kan vi se, at alle elever har deltagelsesmuligheder, da undervisningen foregår på deres niveau. 

Vi fortsætter frem til uge 48 og håber på bedre elevresultater efter dette semester. 

Det skulle jo gerne blive:

Begavede elevresultater fra prima undervisning leveret af didaktisk velfunderet lærere.