Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Fejring af alle landets afgangselever

Hvilke naturfaglige kompetencer sender vi afgangseleverne ud med i år?

Dimissionsfester for afgangseleverne afholdes over det ganske land i disse dage. Vi holder taler for de unge mennesker – taler fyldt med anekdoter, historier, råd, poesi og filosofiske tanker. De er unge, smukke og hele livet ligger for deres fødder. En tid, hvor refleksionerne melder sig hos naturfagslæreren og tankerne kredser om de unge menneskers fremtid.

Publiceret Senest opdateret

Fik vi lært vores elever om alt fra proteinsyntesen til isotopkortet? Har de styr på de naturfaglige kompetencer? Hvad med den almendannelse blev den tydelig i naturfagsundervisningen? Fik vi planlagt undervisningen, så alle havde deltagelsesmulighed? Hvad med interessen for naturfag blev den så essentiel, at de vælger ungdomsuddannelser, hvor naturfag og STEM er i fokus?

Jeg sender 9.klasses elever videre fra folkeskolen igen i år, for gud ved hvilken gang. Elever, som jeg er knyttet til, fordi de sniger sig ind under huden på mig. Som dem af jer, der kender mig eller har læst mine blogs de sidste par år sikker ved, så er jeg en lærertype, som involverer mig en del i eleverne - også selvom jeg ”kun” er deres naturfagslærer. Derfor bliver jeg ofte lidt mismodig og refleksiv i denne sidste uge inden sommerferien. Jeg bliver aldrig god til at sige farvel…

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

De unge mennesker, som vi sender afsted i år, har haft en tid i overbygningen præget af corona og hjemsendelser. Alligevel kommer de fra folkeskolen med et stabilt indblik i naturfag, både fagligt og dannelsesmæssigt.

Hvad siger eleverne selv?

Jeg spurgte eleverne:

Hvad kan jeg bruge naturfag til i min hverdag?

"Jeg kan gøre så mange ting med den viden jeg nu har, fordi en stor del af verden virker ved naturfag"

"Forstå verden bedre, få afklarede de fænomener der sker rundt om os"

"Jeg kan se min naturfaglige viden i min hverdag, når jeg er ude og handle, kigger på vejrudsigten, transport, er i udlandet, laver mad/ tænker på kost, er i selskab med dyr, ser mine forældre tanke benzin på bilen og mm.".

"Det er lidt svært, at nævne alt det vi har lært, for det er rigtig meget. Inden 7. klasse havde jeg ikke rigtig nogen viden om naturvidenskaben, men gennem 3 år med naturfag, har jeg nu en masse viden.Naturfag har virkelig fået mig til at forstå, hvordan vores verden (og universet) hænger sammen og er opbygget"

"Naturfag kan i hverdagen bruges til meget, fordi det findes overalt. Men naturfag har virkelig givet os en viden, som gør, at vi nu kan forstå de problemer, som vores verden står over for.

Vi forstår nu, hvad der ligger til grund for den globale opvarmning. Vi ved nu at, vores store forbrug af elektricitet og materialer (ressourcer) bidrager til øgning af drivhuseffekten. Det er også den grund til at Jorden meget snart ikke har ressourcer nok til vores overforbrug.

Vi skader også bare os selv i processen, siden der er kommet ekstremt vejrforhold, og nogle mennesker i specifikke område kan virkelig føle konsekvenserne - f.eks. tæt ved ækvator og tørkeproblemer samt mangel på rent drikkevand

Plastik finder vi også ud af et kæmpe problem og at plastikforurening til sidst også beskadiget os. Og vores viden om, at der kan være giftige stoffer i produkter, gør os mere opmærksomme på, hvad vi køber.

Naturfag gavner på den måde meget i vores hverdag, og med en god forståelse for naturvidenskab, kan vi også se og måske i fremtiden bidrage med hjælp til de problemer verden står over for"

Science kapital

Gældende for størstedelen af de elever, vi sender afsted i år, er, at de fra skolestart havde en lav science kapital . Gennem oplevelser, læring og rollemodeller kan de nu gå deres ungdomsuddannelser og livet i møde med en science kapital , som jeg gerne lægger navn til.

Kort sagt – jeg er pivstolt af dette års afgangselever og deres naturfaglige kompetencer. De kommer til at gøre en forskel en skønne dag.

Godt det snart er ferie og i uge 32 venter ny kommende 9.klasses elever, som jeg forhåbentlig er pivstolt af om et år.