Blog

Test dig selv og dine kollegaer

Hvad kræves der af eleverne, når de skal afslutte naturfagene til de skriftlige udtræksprøver? Hvad er det faglige indhold og niveau? Hvordan er prøvernes multimodalitet, og er der tid nok til at løse opgaverne? Prøv selv at tage de skriftlige prøver i naturfagene og prøv sammen med dine kollegaer i fagteamet. Det giver grobund for egne refleksioner og i naturfagsteamet.

Publiceret

I disse dage er store dele af landets 9.klasses elever til skriftlige øveprøver i geografi, biologi og/eller fysik/kemi. Der er en vis mangel på rutine blandt mange af naturfagslærerne mht. til prøverne – både de skriftlig og den mundtlige – pga. Corona og manglende prøveafholdelse de sidste tre år.

I min optik er det relevant at vide, hvordan slutevalueringen af 10 års naturfag ser ud. Skal eleverne i 9.klasse til eksamen i et af de skriftlige udtræksfag enten geografi, biologi eller fysik/kemi, må det være en selvfølgelighed, at faglæreren er bekendt med prøverne.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Skal der undervises direkte i prøverne?

Dette er et tveægget sværd, og svaret er for mig både ja og nej. Jeg underviser altid eleverne i opgavernes opbygning, multimodaliteterne og hvordan de angriber ”at løse opgaven bedst muligt”. Jeg bruger også tid på at snakke om transferværdi i forhold til faglige emner, forsøgsopstillinger og modeller/ simuleringer. Eleverne skal få en forståelse for, at de i prøverne ikke møder de samme forsøgsopstillinger, modeller mm, som de har afprøvet/set i den daglige undervisning. De skal kunne flytte viden fra en forsøgsopstilling til en anden, og det samme gælder med modeller/simuleringer og faglige emner. Nogen vil mene, at jeg bruger kostbar undervisningstid på ”teaching to the test”. Selv mener jeg, at det handler om at give eleverne den bedst mulig deltagelsesmulighed til afgangsprøverne.

Ta´ selv prøverne

For at kunne undervise eleverne i prøverne, så må man selv være bekendt med deres opbygning og indhold. Derfor er det en ide at give sig i kast med prøverne. Da det er hele naturfagsteamet, der har aktier i elevernes viden, er det for mig obligatorisk, at ALLE naturfagslærerne også natur- og teknologilærerne skal igennem prøverne – gerne i fællesskab.

Afprøvning af skriftlige prøver – kun i naturfag?

Jeg er af den klar overbevisning, at alle skal se afgangsprøverne efter i sømmene. Det gælder alle fag. Er man indskolingslærer i dansk, så er der værdi i at vide, hvordan afgangsprøven i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling ser ud. Dette gælder alle skolens fag. Det er en fælles opgave i de faglige fællesskaber fx fagteams at løse denne opgave.

Formalia omkring prøverne fra prøvevejledningerne er til 9.klasses læreren, men prøverne er for alle lærere.

Hvornår har du sidst taget afgangsprøverne i dine undervisningsfag?

Links

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/oeveproever-og-eksempelproever/oeveproever-i-skoleaeret-2021-2022

https://www.prøvebanken.dk/proevematerialer/FAP