Mette MellerupMettemellerup74@gmail.com

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Blog

Hvordan ser et optimalt skema ud ?
Hvordan ser et optimalt skema ud ?

Hvad er den optimale lektionslængde?

30, 45 eller 60 minutter? Dobbelt- eller enkeltlektioner? Skal der lægges lektioner til hele fagdage? Er der konsensus mellem, hvad der er pædagogisk / didaktisk bedst for eleverne, og hvad der er muligt i skemaerne?

Publiceret Senest opdateret

Lektionslængde et emne jeg nok aldrig har skænket de stor tanker. Det er jo en af de faktorer, som bare er en del af hverdagen. Men nu står vi overfor at skulle skifte fra 60 minutter til 45 minutter pr. lektion. Nu har jeg skænket lektionslængder en del tanker!!!

Det er op til den enkelte skole at planlægge skoleåret, hvilket kan gøres med forskellige lektionslængder, pauser og skemaer. Her er det den enkelte skole, der ud fra pædagogiske overvejelser planlægger undervisningens organisering.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Da jeg selv gik i skole, var lektionslængden 45 minutter. Efter at have spurgt (mange) lærere rundt omkring i Danmark synes de 45 minutter stadig at være den gængse lektionslængde.

Giver sammen lektionslængde mening for alle skolens fag?

Nej, er det åbenlyse svar. I fag som idræt, madkundskab, håndværk & design samt naturfagene er 45 minutter ikke hensigtsmæssig. Jeg skriver videre i indlægget om udfordringerne i naturfag, men faglærerne i de andre fag, er mere end velkommen i kommentarsporet til at give eksempler fra deres fag.

Undersøgelser og ”ud af huset” på 45 minutter

Undersøgelser på 45 minutter bliver en udfordring. Her må man håbe på, at naturfagene bliver tilgodeset og får dobbeltlektioner. Problemet for os, der har været i folkeskolen i mange år, er, at vi ved jo godt, at skemalægning er de muliges kunst. Jeg glæder mig til at se, hvordan skemaerne ser ud til næste år, og hvor mange enkelt lektioner eleverne skal have i naturfag. Det bliver en fagteam opgave at få komponeret undervisningsforløb, som passer til lektionslængden, så alle naturfagskompetencerne stadig kan komme i spil.

At komme ”ud af huset” på små eksklusioner, fx til det nærliggende vandhul, er nu lagt i skemalæggernes hånd – for på 45 minutter, der kan vi ikke nå det …

Fagdage, fordybelsesdag, F-dage – kært barn har mange navne

For nogle lærere og elever er det ugens bedst dag for andre den absolutte værste. For mit eget vedkommende min ubetingede yndlings dag. Naturfag en hel dag, hvor der er TID til fordybelse. Disse dage findes på mange skoler enten som en fast dag i ugen eller samlet i faguger hen over året. At alle elever ikke har den mulighed at få sammenhængende tid til fordybelse i naturfagene er – i min optik – en af årsagerne til den manglende interesse i naturfagene. Disse dage med tid, fordybelse, undersøgelser, ekskursioner, STEM-forløb og adskillige arbejdsformer i løbet af dagen er for mig en af nøglerne til succes hos eleverne i naturfag.

Hvor mange skift er rimelig i løbet af en skoledag?

En anden problematik er skift i løbet af skoledagen. Hvor mange skrift er rimelig i løbet af dagen – både for lærere og elever? Jeg ved det ikke, men mange skift er sjældent en fordel – hverken for elever eller lærere. Ved mange skift vil min påstand være, at den faglige fordybelse går tabt!

Hvis du har input til denne debat, vil jeg gerne høre dem. Lektionslængder er en overset faktor, som har kæmpe indflydelse på elever og læreres hverdag.

Måske lektionslængden også spiller en rolle i elevernes læring og trivsel – hvem ved?

Powered by Labrador CMS