Blog

Evaluering i naturfagene: Noget nyt, noget gammelt, noget lånt og noget blåt

Evaluering i naturfagene er hot. NAFA, Astra, STUK - alle taler om evaluering i naturfagene. Det skal gerne være formativt og kompetencevendt. I dette indlæg er der inspiration til kurser, materialer og refleksioner.

Publiceret Senest opdateret

Der er fokus på evaluering i naturfagene – igen, igen, igen fristes jeg til at skrive. Jeg ved godt, at evalueringen ofte er summativ i naturfagene, men vi vil gerne formative evaluering på kompetencerne. Denne form for evaluering tager tid, viden og (måske) andre prøveformer! Hvordan skaber vi en evalueringskultur i naturfagene, som rummer data og viden om elevernes naturfagskompetencer op gennem deres skoletid? Hvad har vi af national evaluering om elevernes naturfagskompetencer? Hvad gør det ved vores evalueringskultur, at afgangsprøverne i naturfag har været aflyst de sidste 3 år?

Spørgsmålene er mange, og svarene er få.

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Både NAFA og Astra har fuld fokus på, hvordan den formative evaluering bliver en integreret del af naturfagsundervisningen. Da Astra afholdt deres nationale naturfagsvejledernetværksmøde den 21.marts 2022, var dagens tema evaluering.

I dette skriv vil jeg komme med forskellige links fyldt med viden om evaluering i naturfagene. Der er ideer til kursus, læsestof og ideer til fagteamet eller du kan læse/lytte til podcast. Mit håb er, at det kan inspirere til nye tanker om evaluering – hos den enkelte lærer og i fagteams.

God fornøjelse

Virtuelt temaforløb

Det første link er til et temaforløb, som STUK afholder virtuelt i 2023/2024. Med overskriften ”Hvad så nu?” – når formativ evaluering i naturfag kan blive integreret læring.

Her er der fire forskellige workshops, hvor man kan blive klogere på formativ evaluering.

Link til beskrivelse og datoer for workshops https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2023/mar/hvad-saa-nu

Link til programoversigt for workshopforløbet om formativ evaluering i naturfagsundervisningen.

https://www.conferencemanager.dk/hvadsaanu/programoversigt

Tilmeldingen til dette temaforløb er lukket, men der er stadig mulighed for at tilmelde sig. Du skal skrive en mail til læringskonsulent Mette på mail mette.pawlik.thorsen@stukuvm.dk senest torsdag den 27/4.

Værktøj til evaluering af elevernes naturfaglige kompetencer

På EMU ligger dette evalueringsværktøj, som findes i to udgaver. Der er en fuld udgave og en Pixi-udgave. Dette værktøj er i min optik til brug i fagteamet. Her kan man få gode snakke om hvordan den kompetencevendte evaluering skal foregå på egen skole.

Link til EMU

https://emu.dk/grundskole/biologi/evaluering-og-feedback/vaerktoej-til-evaluering-af-elevernes-naturfaglige

Link til fuld udgave

https://emu.dk/sites/default/files/2022-04/gsk_naturfag_%20V%C3%A6rkt%C3%B8j%20til%20formativ%20og%20summativ%20evaluering%20af%20elevernes%20niveau%20af%20udviklet%20naturfaglig%20kompetence.pdf

Link til pixi-udgave

https://emu.dk/sites/default/files/2022-03/gsk_naturfag_v%C3%A6rkt%C3%B8j%20til%20evaluering%20af%20elevernes%20naturfaglige%20kompetencer.pdf

Forskningsviden og eksempler på evalueringsværktøjer

I denne rapport fra NEUC (Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter) kan man finde anbefalinger fra forskningen OG eksempler på evalueringsværktøjer. I linket findes på et resume af rapporten og hele rapporten.

Link https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/feedback-og-evaluering/viden-om-og-inspiration-til-evaluering-i

Pædagogisk rækkevidde bogserie på DLF

På DLF’s hjemmeside ligger gratis lydbøger eller E-bøger. Der er mange interessante titler, men i denne kontekst vil jeg fremhæve ”Evaluering på godt og ondt” af Jens Dolin. Lyt eller læs denne bog og jeg vil garantere dig, at du får nye perspektiver på egen evaluering og evaluering generelt.

Gå ind på DLF´s hjemmeside og login på min side, så er der adgang til udgivelserne.

Podcast ”Formativ evaluering styrker elevernes læring”

I denne podcast kan du høre om formativ evaluering, og hvorfor det virker. Desuden afprøves en evalueringsform, som hedder ”struktureret evalueringsdialog”. Afprøvningen er på et gymnasium, men podcasten er alligevel brugbar i folkeskoleregi.

Link https://velovervejet.libsyn.com/formativ-evaluering-styrker-elevernes-lring

Egne erfaringer

I dette skoleår har vi haft fokus på evalueringsopgaver, som har været en blanding af kommunikations- og modelleringskompetence. Efter hvert fælles fagligt fokusområde har eleverne afleveret egne modeller til forskellige tema / faglige emner. Vi har oplevet langt størstedelen af vores elever har fordybet sig i denne form for evaluering. De har været stolte af deres egne modeller, og det er en opgavetype, som har givet alle elever deltagelsesmulighed i at løse og aflevere opgaver.

Jeg ville ønske, at vi som fagteam, faggruppe eller nationalt skolesystem havde mere styr på progression i evalueringen. At vi havde et værktøj, som kunne følge elevernes naturfaglig kompetenceudvikling gennem natur/teknologi og op gennem overbygningens naturfag.

Det betydningsfuldt i denne debat er at huske på, at der er langt fra forskning, Ph.D. afhandlinger, fondsbetalte projekter til den enkelte lærers virke i naturfagslokalet.

Vi skal begynde et sted, jeg ved ikke hvor – men der er langt vej til kompetencevendt evaluering i 4.a …

Her var både noget nyt, noget gammelt, noget lånt og det blå må blive et kig ud ad vinduet på himmelen.

Med håbet om at have givet dig ny inspiration til evaluering

God dag / Mette