Blog

Elevproduceret modeller

Kan modelleringskompetencen hjælpe fremtidens klimaudfordringer?

Overskriften er nok lidt kontroversiel, og det direkte svar vil for mange være nej. Men jeg har tænkt over dette perspektiv en del gange i undervisningen i den senest tid. Og er kommet frem til at eleverne får nye kompetencer med fra naturfagsundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Vi arbejder en del med modelleringskompetence, som evalueringsform. Når eleverne afslutter et forløb, er opgaverne, der skal afleveres, forskellige modeller.

Vores 8.årgang har lige afsluttet et forløb om energi, der hedder ”energi til dig, mig og verden”. Vi har arbejdet og lavet undersøgelser med fokus på forskellige dele af energien fra de 3 naturfag i udskolingen. 

I biologi har vi omdrejningspunktet været kemisk energi med mad, fordøjelsessystem, fotosyntese og indhold i kosten. I fysik/kemi har de forskellige energiformer været i fokus. I geografi har eleverne set på fossile brændsler, og hvordan de er dannet. 

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Som evalueringsopgave på dette semester ser opgaven sådan ud:

OPGAVE OM ENERGIFORMER

  • I denne opgave skal der laves en klassifikation af energiformer.

OPGAVE OM FORDØJELSESSYSTEMET

  • I denne opgave skal der laves en model der viser, hvordan fordøjelsessystemet fungere.

OPGAVE OM FOTOSYNTESEN

  • I denne opgave skal der laves en undersøgelse, som viser noget om fotosyntesen.
  • Der skal være en udfyldt planlægningsmodel samt billeder af undersøgelsen. 

OPGAVE OM FOSSILE BRÆNDSLER

  • I denne opgave skal der laves et flowdiagram af fossile brændsler.
  • Når jeg ser på elevernes formidlingsevner i disse modeller, både med tekst, tegninger, grafer og andre repræsentationsformer, så er det jeg får tanken om, at de besidder kompetencer, som bliver betydningsfulde i fremtiden.

Jeg hopper lige i konteksten. Som nogen af jer læsere måske ved, er jeg ved at eftervideruddanne mig inden for STEM. På dette efterårsmodul arbejder vi sammen med forskere, og de er DYGTIGE til deres nicher. Men hvordan står det til med forskerne og formidlingsevnerne?

Vi har selvfølgelig topforsker med formidlingsevner i verdensklasse i dette land, tænk blot på Eske Willerslev, Anja Andersen og Tina Ibsen.

Tilbage til klasseværelset, hvor eleverne har afleveret deres semesteropgaver og nu planlægger, hvordan de skal formidle deres viden mundtligt i timerne på mandag.

Opgaven lyder:

FREMLÆGGELSER

Mandag den 4/12 skal I fremlægge de 4 forskellige opgaver om "Energi til dig, mig og verden".

Det bliver klassevis og kommer til at foregå på følgende måde:

Der er to skåle - i den ene er alle klassens grupper, og i den anden skål er de 4 forskellige opgaver. 

Der trækkes en seddel fra hver skål – så en gruppe får en af de 4 opgaver, som de fremlægger om.

Det er vigtigt, at I bruger jeres modeller, flowdiagram, klassifikationer og planlægningsmodeller i fremlæggelserne. 

Når en gruppe har fremlagt, så trækker vi en ny gruppe og et nyt emne. Det betyder, at I skal have forberedt fremlæggelser til alle jeres 4 opgaver. 

I kommer alle til at fremlægge mere end en gang. 

God fornøjelse / Pernille & Mette 

Sådan en undervisning leder med tilbage til overskriften ”Kan modelleringskompetencen hjælpe fremtidens klimaudfordringer?” Det er min klare overbevisning, at vi står med en generation, som kan noget nyt i naturfag – de kan formidle gennem modeller, fagsprog og ikke mindst kreativitet.

Men hvem skal så forske i fremtiden? Det skal de elever, som har den interesse. Men forskningen har brug for dygtige formidler om deres resultater, og dem tror jeg, vi er med til at skabe i disse år i naturfagsundervisningen.

Kreativitet, faglig viden og formidlingsevne fra en 9.klasses elev