Blog

Planlægning hvor kodeordet er TID

Når ”gammel vin på nye flasker” pludselig giver mening

Co-teaching med fokus på forskellige modeller, fælles planlægning, fælles fagligheder der skal sættes i spil, dette års fokusområde, synergieffekt, oplæg fra konsulenter! Gammel vin på nye flasker for de gamle rotter i faget, og et lidt træt mindset inden vi overhovedet var kommet i gang. Men denne gang tog jeg fejl…

Publiceret Senest opdateret

I dette skoleår har en del af Danmarks folkeskoler gjort brug af at forkorte skoledagen. Dette må ikke være en spareøvelse, så groft sagt fører kortere skoledage til flere varme hænder i undervisningen.

”I forbindelse med reformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen.”

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/afkortning-af-skoledagens-laengde

På vores skole har vi fra i år forkortet skoledage og fokusområdet ”co-teaching”. Her bliver jeg lige nødt til at skrive, at jeg jo ikke lige klapper højlydt ad nye fokusområder og pædagogiske hurraord.

Denne gang tog jeg fejl! Den ekstra ressource i form af flere voksne i undervisningen koblet med et fokus på co-teaching er nærmest en genistreg.

Hvordan kan dette udmønte sig i virkeligheden?

Det kommer nok ikke bag på nogen lærer at kodeordet i at få flere lærere/pædagoger i spil i samme klasse på samme tid kræver TID.

Hold, planer, ideer og fælles planlægning - igen er kodeordet TID

HVIS MAN SKAL LYKKES MED CO-TEACHING, SÅ SKAL DER VÆRE TID TIL FÆLLES PLANLÆGNING. Denne tid havde vi i uge 31. Der var oplæg fra konsulenter med mange slides og forskellige opgaver. Bagefter var der afsat TID til at vi kunne forberede os SAMMEN i de forskellige co-teachings arenaer. I uge 32 var de ekstra voksne allerede i brug, og eleverne fik givet af den ekstra ressource fra skoleårets start.

Forskellige fagligheder kommer i spil

I naturfag i overbygningen er det en blanding, hvilken ekstra lærer vi har med. Det er enten en ekstra faglærer, som supplerer med sin faglighed i faget eller en dansklærer.

Dansklærerne skulle lige se sig selv ind i den naturfaglige undervisning, og så er det ellers ud over stepperne. Timerne med dansklærerne bruges her i starten på at læse tekster i små hold.

Vi er to naturfagslærere og en dansklærer til to klasser. Eleverne er delt på hold med forskellige kriterier i forhold til deres læsning.

Når vi er tre lærere til to klasser, bliver det til stationsundervisning. Her sætter vi den enkeltes faglighed i spil, dvs. at vi belyser samme emne – pt. ”Det livgivende vand” på 9.årgang – fra de tre naturfags forskellige vinkler. Eleverne roterer, så den enkelte lærer underviser flere gange i samme emne. Dette giver også mere tid til at forberede undervisning, da den skal bruges flere gange.

Hvad nu hvis …

· Du er på en skole, hvor TIDEN til fælles forberedelse er knap

· Du er på en skole, hvor co-teaching ikke er et fokusområde

· Du er på en skole, hvor dit/dine fag ikke er tilgodeset med de ekstra timer

Hvis en af overstående passer på din hverdag, så kan jeg godt forstå, at du bliver lidt træt af at læse mit indlæg. Men jeg synes, det er vigtigt at fortælle de gode historier ude fra landets skoler.

Hvis nu din skole har forkortet skoledagen, men de ekstra timer ikke er i spil – så er det værd at sætte spørgsmål: hvor er timerne havnet?

Måske nogle af jer kan blive inspireret af indlægget og snakke med jeres ledelse og få brugt timerne mere hensigtsmæssigt.

Alt i alt fik vi hældt gammel vin på ny flasker – jeg bøjer mig i støvet denne gang.

DET VIRKER, hvilket vil sige at eleverne får mere støtte, bedre forberedt undervisning og lærere, som oplever et frugtbart samarbejde.

Inspirationsmaterialer til co-teaching

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/co-teaching

https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_samlet_Co-teaching%20som%20indsats%20til%20fagligt%20løft.pdf

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/co-teaching/co-teaching-forloeb-om-laesning-skaber

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Undervisning%20for%20alle%20-%20Det%20gode%20samarbejde.pdf

https://www.folkeskolen.dk/didaktik-inklusion-specialpaedagogik/evaluering-co-teaching-styrker-inkluderende-faellesskaber/429532