Blog

Forår, fuglefløjt og fagfordeling: Hvad er fair for alle?

Forårets vejr er omtrent lige så uforudsigeligt, som fagfordelingen er rundt på landets skoler. Hvad er en god og fair fagfordeling? Skal fagfordelingen være åben eller lukket? Hvilke parametre skal vægtes ”få-lærer”-princippet, høj faglighed eller andet? Skal det stærkeste hold sættes eller skal der være plads til alle? Folkeskolens naturfagsrådgiver lægger op til debat.

Publiceret Senest opdateret

I disse dage og uger er landets skoleledere og medarbejdere i gang med planlægningen af næste skoleår. En kompleks opgave, hvor mange hensyn skal tages. Og vi ved jo alle godt, at den vigtigste faktor er økonomien og at skemaerne skal dækkes.

Nogle fag og lærere ruller automatisk og bliver videreført til næste skoleår. Andre fag og klasser skal dækkes af nye lærere – og hvem skal det være? Skal det ske i dialog og åbenhed, eller er det en lederbeslutning?

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Jeg er klart mest til, at der er åbenhed og transparens. Der skal ikke være skemaer i en skuffe på lederkontoret med initialer, men derimod op på skemaer i fuld synlighed.

Enigheden om hvilke parametre der skal fagfordeles efter, bliver der næppe enighed om. Nogle elever er kun velfungerende, hvis de har kendte lærere og trives bedst med ”få-lærere” princippet. Så skal man måske gå på kompromis med fagligheden. Lige her har jeg dog en anke i forhold til ”mine” fag. Et fag som natur og teknologi bliver ofte varetaget af klassens matematiklærer eller en af klassens lærere, som har en time rest. Så slipper man for at komme som ugens gæst som n/t-lærer. MEN dette er i min optik den dårligste løsning, da n/t er skolens vigtigste naturfag. Her SKAL alle skoler sætte ind med naturfagsuddannet lærere, så vi kan vække elevernes interesse for naturen og teknologien.

Det, man skal holde sig for øje, er, at undervisningen er vores primære opgave. Hvis jeg var leder – ville jeg bruge min viden, som er oparbejdet de sidste 6 år som fodboldtræner – og uden tvivl sætte det stærkeste hold til undervisningen. Dette håber jeg er tilfældet på mange skoler, for det har eleverne brug for. Vi skylder eleverne, at de får kompetente lærere, der er fagligt dygtige, har styr på deres klasserumsledelse og kan skabe relationer og deltagelsesmulighed for alle elever. Hvis det kræver at klasser skal skifte lærer, så lad dem skifte. Alle elever fortjener, at ledelsen sætter strukturen for en ordentlig fagfordeling og at den enkelte lærer ikke kun hytter sit eget skind, men ser på elevernes bedste.

Fagfordelingen er for eleverne, hvad fotosyntesen er for alt levende …

Men nogle gange går der mere lotteri end fotosyntese i fagfordelingen!