Blog

Oplæg til konferencen - dette slide med fokus på rollemodeller

Er der tilstrækkeligt fokus på natur og teknologi?

Den 1. november var der inviteret til konference hos Novo Nordisk fonden. De havde i samarbejde med Villum fonden, og NAFA indbudt til en dag med fokus på faget natur/teknologi. Faget blev belyst fra forskellige vinkler i uddannelseskæden, og diskussionen gik lystigt i paneldebatten.

Publiceret Senest opdateret

Til overskriften er der kun et svar – NEJ. Dette var der også bred enighed om blandt de mere end 125 inviterede gæster til konferencen. Men hvad så?

Hvordan løses denne gordiske knude – er det overhovedet muligt? Hvad er problematikkerne i faget? Og hvem skal forandre fagets status og dystre fremtid?

Folkeskolens naturfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Mette Mellerup er Folkeskolens naturfagsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: mettemellerup74@gmail.com

Jeg vil gerne begynde med at skrive, at det var en dag, hvor stort set alle led i fødekæden var repræsenteret. På nær fødekædens toprovdyr, som nok ikke kan deltage i sådan en konference på deres territorium. Og ja til dette års Sorømøde til ”fagenes fest” var toprovdyret til stede, men så manglede der så mange andre interessenter.

Og ja der går politik, fonde, love og regler i debatten – men det er vigtigt at holde sig for øje, at vi alle vil det samme nemlig at give børn den bedste start på deres naturfagsundervisning i skolen.

Problematikkerne til dette fag er gigantiske. Der mangler n/t-lærere i skolen, der mangler studerende, der vil vælge n/t på læreruddannelsen, og på gymnasierne mangler, der elever som vælger naturfag. Det er et faktum, og det er en stor opgave, som skal løses. Af hvem ved jeg ikke, men et bud kunne være, at mange forskellige deltagere skal være med - også fondene. For der er ikke andre i Danmark, som vil investere i natur og teknologi – DESVÆRRE.

Faglokalerne er en tilbagevendende problematik, som de blåøjet tænker er løs med sidste skoleudspil. 2,6 milliarder til 1061 folkeskoler til renovering af skolekøkkener, håndværk/design lokaler, musik, billedkunst og så lige teknologiforståelses”lokaler”. De fleste penge ender vel i tovholder, arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer og facilitatorer.

Tanken er nobel, men som gammel rotte i den offentlige branche, så ved jeg godt at sådanne løse løfter ikke fører til noget brugbart for os på gulvet.

Da jeg kørte hjem i toget fra konferencen, var tankerne blandet.

Konferencen sluttede af med seks forskellige oplæg fra dygtige folk, der arbejder med projekter til n/t, som er fondsstøttet. En positiv oplevelse med projekter, som nogle elever får glæde af - altså hvis deres lærer kender til projekterne.

Jeg har blandet mig i naturfagsdebatten i en årrække, men kan godt mærke, at energien er ved at slippe op. Der sker for lidt, og det går for langsomt. Jeg er dybt bekymret over, hvad der sker med elevernes nysgerrighed og opfindsomhed samt deres naturfaglige kunnen i de kommende år. Jeg håber af hele mit hjerte, at der er gode folk derude, som har kræfter til at tage kampen op.

God dag / KH Mette

 

Link til artikel om n/t

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/naturfagsakademi-naturteknologi-faget-mangler-desperat-faguddannede-laerere-regeringens-udspil-goer-udfordringen-stoerre

Link til fagblade om natur og teknologi – fyldt med gode ideer 

https://fysik-kemi.dk/ntblad/