Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Hvad er status?

“Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet” hedder den erklæring som Undervisningsministeriet og Forsknings-og Uddannelsesministeriet kom med i 2017. Gode og rigtige ord fylder siderne i erklæringen - men handling? Og hvad er status egentlig?

Jeg har forsøgt med min egen lille “undersøgelse” af, hvad der reelt er sket med nogle af de initiativer, der skulle igangsættes.

Som beskrevet i sprogstrategien skulle en følgegruppe årligt gøre status over udviklingen indenfor fremmedsprogene. Jeg henvendte mig derfor til undervisningsministeriet for at finde ud af, om en sådan status - flere status faktisk - fandtes. I første omgang var ministeriet ikke helt sikker på, hvad jeg talte om. Senere fik jeg denne besked;

Jeg kan oplyse dig, at der endnu ikke er offentliggjort en statusrapport for fremmedsprogsområdet som følge af den tidligere regerings sprogstrategi, som du henviser til. Der er flere årsager til de manglende udgivelser, som i store træk vedrører COVID-19 og vanskeligheder ved dataindsamling.

Det forventes, at den første rapport vil udkomme i løbet af indeværende halvår.

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Men Følgegruppens statusrapport for Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet for 2021, forventes offentliggjort på uvm.dk medio maj 2022”. Så langt så godt. Bedre sent end aldrig? Så kan vi se frem til at læse den snart.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en rapport, der kortlægger eksisterende voksen- og videreuddannelsesmuligheder indenfor fremmedsprog. Rapporten er fra maj 2020 og er at finde på NCFF’s hjemmeside. https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/ects-givende-efter-og-videreuddannelse

Her er der tale om et øjebliksbillede, der skal illustrere situationen. Det er ikke just opløftende læsning og fortæller mest det, vi ved i forvejen om manglende udbud af sprog, sproglærere og nedlagte sproguddannelser på mange niveauer.

Fri-uddannelsesforsøg har der været en del af. Bl.a. fri-uddannelsesforsøg spansk (Absalon)

I Læreruddannelsen i Aarhus på VIA University College har man været i gang med et forsøg med en særlig sproglærerprofil for kommende lærere. De studerende på Sproglærerprofilen uddannes både til at undervise i sprog og til at fungere som ambassadører for sprog og fremmedsprog i skolen.

Små-fagsrådet, der skulle nytænke den eksisterende småfagsordning, som giver økonomisk tilskud til små, humanistiske fag, har jeg desværre ikke kunnet få oplysninger om status på i skrivende stund.

NCFF gør, hvad de kan og sætter fine workshops, initiativer og forsøg i søen. Sagen er bare, at sprogstrategien er “et skib uden skrue og styrehus”, som Carl Kinze og Tine Lund tidligere har formuleret det i et åbent brev til Undervisningsministeren vedrørende Tysklandsstrategien. https://blog.folkeskolen.dk/blog-skolen-i-samfundet-tysk/tysklandsstrategi-er-godt-sa-nu-mangler-handling-blot/4122779

Sprogstrategien mangler handling, opfølgning og i den grad politisk bevågenhed. Det er status.