Blog

Wordraster

Analoge sproglege i tyskundervisningen

Jeg har samlet en række små sproglege, som kun kræver papir og et skriveredskab.

Publiceret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rikkehjorthvillum@gmail.com

I min femte klasse bruger vi blyanter og hæfter, og eleverne skriver håndskrift. Forskning tyder på, at det at skrive i hånden har en gavnlig effekt på hukommelse og indlæring, og det er jeg interesseret i i mit arbejde med elevernes sprogtilegnelse. Derfor har jeg samlet en række små sproglege, som er nemme at gå til, og som ikke er særligt tidskrævende. Spillene kan spilles i større eller mindre grupper, og de kan tilpasses forskellige niveauer. I nogle af spillene kan det være oplagt at spille på tid og tælle ord eller point, når tiden er gået.

Galgenmännchen

En klassiker, som eleverne formentligt kender i forvejen under navnet hangman. I begynderundervisningen kan man lade eleverne sidde med bøger og noter, så de har mulighed for at kunne gætte. Ud over ordforråd træner man også alfabetet. 

Wer oder was bin ich?

Også en klassiker. Eleverne skriver en person eller en ting på en post-it, som sættes fast på panden af en anden elev. Ved hjælp af ja/nej spørgsmål skal den enkelte elev finde ud af, hvad man er. Alt efter niveau kan man før spillet arbejde med passende spørgsmål og tale om, hvilket ordforråd, der er i spil. Jeg har spillet med forskellige kategorier, som for eksempel tal, farver, bogstaver, klasseord. Undervejs kan eleverne spørge om, hvordan man stiller bestemte spørgsmål.

Wortraster

Før spillet begynder, tegner man en tabel med mindst 4 gange 4 felter, hvor der er plads til et bogstav. Eleverne skriver nu skiftevis et bogstav i felterne. Når man har fuldført et ord, får man point. Man kan lave en pointskala, hvor ord med 2 bogstaver giver 1 point, ord med 3 bogstaver giver 2 point, osv. På et tidspunkt, hvis ikke de selv finder ud af det, kan man gøre eleverne opmærksom på, at ord kan forlænges til eksempelvis flertal eller kort tillægsform.

Montagsmaler

Montagsmaler er en form for tegn og gæt. Man kan arbejde med et fastlagt fælles ordforråd for alle holdene, eller man kan lade de enkelte hold lave en liste med ord til modstanderen. På den måde sikrer man, at flere elever har mulighed for deltagelse. Et hold vælger en tegner, og denne får tildelt et ord, som skal tegnes og gættes. Spillet kan spilles i større eller mindre grupper på papir, eller på tavlen. Man kan også tilføje elementer fra gæt og grimasser, sådan at eleverne også kan mime ordet.

Stadt Land Fluss

Hver elev laver en tabel, hvor der i toppen i første felt står Stadt, i andet Land, i tredje Fluss. Man kan ændre kategorierne eller udvide med andre, som for eksempel Nahrungsmittel, Person, Adjektive osv. Én elev siger lydløst alfabetet i hovedet, en anden siger stop. Det bogstav, eleven er nået til er forbogstav til ordene, man skal finde i de forskellige kategorier. Ordene skrives under kategorioverskrifterne. Når en elev har et ord til hver kategori, eller et forudbestemt antal minutter er gået, stoppes runden, og der tælles point. Har man det samme ord, får man 5, har man et unikt ord, får man 10, og er man den eneste, der har et ord i en kategori, får man 25 point. Man kan stoppe spillet efter noget tid, eller efter et bestemt antal runder.

Wörter bilden

Læreren skriver en lille sætning eller et langt ord på tavlen. Eleverne skal nu med de forhåndenværende bogstaver danne så mange nye ord, som muligt.

Alphabet-Staffel

Klassen inddeles i mindre grupper. Hver elev skriver alfabetets bogstaver i sit hæfte - et bogstav på hver linje. I grupperne skal man nu finde et ord til hvert bogstav. I de mindre klasser kan man bare bruge alle ord, mens man senere måske kan bruge kategorier, som for eksempel mad eller dyr.

Gefüllte Kalbsbrust

Én elev siger et ord, som man skriver nedad i hæftet - et bogstav pr. linje, og opad på samme måde, sådan at ud for ordets sidste bogstav står ordets første bogstav. Opgaven er nu at finde ord, som starter med det første bogstav på linjen, og slutter med bogstavet i slutningen af linjen. Runden slutter, når én spiller har fyldt alle linjer ud, eller efter et bestemt tidsrum. Spillerne læser deres ord op og forklarer, hvad de betyder. Det er ret svært at finde ord, som slutter med bestemte bogstaver. Derfor kan man ændre reglen til, at ordene skal starte med første bogstav, og bare indeholde andet bogstav.

Hjælpemidler & forskning

Ved alle lege kan man som lærer bestemme, hvilke hjælpemidler eleverne må bruge. Man kan for eksempel give lov til, at eleverne bruge de tekstbøger eller den ordbog, man bruger i hverdagen. Man kan også vælge, at det er helt uden hjælpemidler.

Vil man læse artikler om håndskrift i forskningen, kan man for eksempel læse her:

https://forskning.no/barn-og-ungdom-kunst-oslomet/hvorfor-husker-vi-bedre-nar-vi-noterer-med-penn-og-papir/1947886

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/154193120905302218?journalCode=proe

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2021.634158/full