Blog

pixabay.com

Tysk - et levende fag i folkeskolen

Mange tysklærere er engagerede i deres fag og forsøger at tilrettelægge en inspirerende og indholdsrig undervisning.

Publiceret Senest opdateret

I et læserbrev i Information blev der for nyligt fremmanet et billede af en tyskundervisning i krise. En angstsvedfremkaldende grammatikbog i “røde, gule og sorte farver” og “ stanken af kaffeånde fra en ældgammel halvtysker, der mener, han skal lære 7.B en ting eller to om ich bin, du bist.” ved hjælp af en “rullende overheadprojektor”, er med til at få faget til “at lide”.

Dækker dette billede over virkeligheden, eller er der tale om en reproduktion af gamle fordomme om tyskfaget?

Aktive Facebookgrupper

Jeg oplever mange engagerede tysklærere, som går op i deres fag og i sproget. Først og fremmest følger jeg med i grupperne “Faglig sparring for tysklærere”, “Tysklærerforeningen for Grundskolen”, og “VIA CFU - fremmedsprog”. Grupperne har henholdsvis 6400, 3400 og 1600 medlemmer eller følgere. Det er ganske pænt, også hvis man sammenligner med nogle af de andre fag. Grupperne er præget af et højt aktivitetsniveau, alt efter deres grundlæggende formål.

… med et mangfoldigt indhold

En del indlæg i grupperne handler lige nu om folkeskolens afgangsprøver. De er i fuld gang, og hvert år på denne tid opstår der mange spørgsmål i forhold til prøveoplæg, måder at gøre ting på osv. Derudover er der enormt mange forslag, idéer, spørgsmål og endnu flere svar i forhold til undervisning og andet tyskrelateret.

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rikkehjorthvillum@gmail.com

Der er indlæg om tysk mad, musik, internationalt samarbejde, bevægelsesaktiviteter, undervisningsmaterialer, æstetiske læreprocesser, forslag til kurser - f.eks. apps i undervisningen, tysklærerdage, diskussioner om oversættelsesprogrammer, og meget andet.

Et spørgsmål om gode tyske film førte i løbet af cirka en uge til 50 kommentarer med et hav af forslag til gode film, hvor rigtigt mange var tilgængelige på mitcfu.dk

Hvis der er sammenhæng mellem alle disse indlægs indhold og tysklæreres undervisning, så står det altså ikke helt skidt til.

Et levende fag

Mit indtryk af tysklærerstanden i Danmark er absolut positiv. Jeg oplever en enorm interesse for faget, som går i en mangfoldighed af forskellige retninger. At deltage i de forskellige facebookgrupper giver mig inspiration til den daglige undervisning og anledning til at tænke over min praksis.

Når vi ser bort fra mine egne personlige observationer i forhold til tyskfaget, er der faktisk nogle, der for ikke så længe siden har undersøgt, hvordan det står til ude i virkeligheden. Og selv om der også bliver peget på udfordringer, synes jeg absolut, at der er mange positive elementer i undersøgelsen: https://static-curis.ku.dk/portal/files/241313558/Opsummering_Tyskelevers_og_studerendes_kognition.pdf

Jeg tænker, at vi kan klappe os selv en smule på skulderen, samtidig med, at vi skal have blik for de udfordringer, undersøgelsen peger på. Én af udfordringerne er “Flertallet af elever oplever, at de i deres tyskundervisning ikke i tilstrækkelig grad kan arbejde med det, der interesserer dem. Samtidig fremgår det af projektets kvalitative data, at eleverne motiveres af emner, der har relation til deres virkelighed og hverdag.”

Det vil jeg tage med mig i min kommende undervisning. Hvad tænker du om det?