Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Flickr.com/I work, you work...

Til glæde for os andre

“Jeg er fransklærer, og jeg erfarer desværre, at elevernes engagement og udbytte af undervisningen er dalende. - især i 8. og 9. klasse. Så noget må der ske” Således skrev Gitte, fransklærer fra Nordsjælland, til mig for ikke så lang tid siden.

Publiceret Senest opdateret

Derfor er hun gået i gang med et omfattende projekt. Et projekt, der kræver engagement, hjerteblod og ikke mindst tid. Hatten af for det. Jeg kender det godt - den dalende begejstring for sprogene fra eleverne i den aldersgruppe. Der er mange grunde til, at interessen indimellem kan ligge på et meget lille sted. Vi, der elsker vores fag (her; sprogene), har altid lyst til at finde den motiverende faktor og smitte eleverne med vores egen sprogglæde. Gitte gør noget ved det og sætter et projekt i søen - til (forhåbentlig) snarlig glæde for os andre.

Læs med på Gittes idéer her;

Arbejdstitlen på projektet er lige nu "La France à tous - dialog over grænser, en verden af muligheder." Projektet kan også overføres til tysk. Gitte er ved at samle sit netværk. For at få løftet projektet skal der jo rigtig meget omtale i både fysiske medier og online til. I sin søgen har hun fundet en del interessante idéer og projekter med meget lidt omtale, ofte ikke evalueret og tit også figurerende i det, der kan føles som lidt lukkede grupper.

La France à tous skal indeholde idéer til nye fysiske materialer og undervisningsmetoder samt en lille revolution inden for de allerede eksisterende læremidler. Alle dele af projektet er indbyrdes afhængige og skal udvikles samtidig, så den samlede pakke kan lanceres og fuldt tilgås fra starten.

Udvikling af fysiske materialer

Der er fokus på innovation og videreudvikling af både fysisk og digitalt materiale for at øge mulighederne for dialog i høj grad. Indholdet skal tematiseres i forhold til FN's Verdensmål med videreudvikling/udbygning år for år.

Eksterne foranstaltninger

Faste gæstelærere med fransk/tysk som modersmål. 4 til 5 besøg pr. år pr. klasse. Besøgene ligger i forlængelse af det netop gennemgåede tema og afslutter temaet.

Interne foranstaltninger

De ældre elevers deltagelse i de yngre klassers fremmedsprogsundervisning indføres og opretholdes i hele skoletiden. Besøgene kan være 4 gange om året. Aktiviteterne aftales på forhånd mellem læreren og de ældre elever.

Tal med din app og din digitale læringsplatform

At læse, lytte, kombinere billeder og udtryk og endelig at skrive skaber ikke tilstrækkelig læring. Vi oplever, at kun en meget lille del af pensummet integreres til videre brug. Og på de digitale platforme eller/og de gratis apps er der ingen muligheder for, at eleverne kan tale på fransk. Derfor skal AI-værktøjer integreret i apps og på de digitale læringsplatforme. Som en sidegevinst kunne være, at dette ville hjælpe de unge mennesker med at overvinde barrieren i form af frygt for at fejle. På den måde bliver det naturligt for eleverne at tale fransk/tysk.

Adgang til digitale platforme

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Apps og podcasts bør gøres gratis for elever med uni- eller Lectio-login.

Alt dette og meget mere fører op til den skolerejse i 8. klasse, som kort beskrevet er:

Skolerejse i 8. klasse, en ugelang skolerejse, der inkorporerer et eller flere af FN's Verdensmål.

I 7. klasse parres klassen med en fransk/tysk klasse på samme alder til online kommunikation på fransk/tysk mindst en gang hver 14 dage via Skype, Face Time eller andet. På denne måde lærer eleverne hinanden godt at kende inden den ugelange tur det følgende år. De danske elever skal bo hos deres franske venner. Relevante skolebesøg, besøgssteder og aktiviteter vælges ud fra Verdensmålene for turen, og disse danner også basis for de fransk/tyske elevers genbesøg. Samme (del)mål, to lande.

Genbesøg

Dette finder sted umiddelbart efter de danske elevers tur. Dette besøg er planlagt på engelsk, hvilket vil motivere de franske/tyske elever og styrke deres engelskkundskaber.

Click&Collect

For at gøre denne rejse til en reel mulighed skal der udvikles en europæisk "idébank" i form af et Click&Collect-system. Læreren går ind på en hjemmeside, klikker på det franske kort for at vælge en destination og finder en "pakke" med kontaktoplysninger til den ansvarlige franske lærer. Denne person har allerede fået al nødvendig info om den venskabsklasse, hvor eleverne skal bo, listen over aktiviteter, herunder eventuelle entréudgifter etc.

Erasmus+ akkreditering

Visionen er, at samme skole år efter år søger midler til skolerejsen hos Erasmus+ og således blot én gang skal hele den lidt omstændelige ansøgningsprocedure igennem.

Jeg vil følge Gitte og hendes store arbejde med projektet, der også kan blive til glæde for mig.