Blog

Forår og frankofoni i luften

Fejringen af den fransktalende verden står for døren og dermed masser af inspiration til aktiviteter med egne franskelever - men også en invitation til samarbejde på tværs med kolleger og franskhold på ungdomsuddannelserne.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rikkehjorthvillum@gmail.com

Februar byder på traditionen La Chandeleur med spisning af crêpes i lange baner og fejring af, at lyset så småt er på vej tilbage. Det kommende forår vil forhåbentlig snart sprede sin glæde, og med foråret kommer også den årligt tilbagevendende begivenhed “Le mois de la francophonie” i marts måned.

Ordet “francophonie” dækker over flere forskellige betydninger. En ultrakort definition er det sprogfællesskab af lande og befolkningsgrupper uden for L’Hexagone, der taler fransk - enten som modersmål, som officielt sprog, som administrationssprog eller at fransk er landets andet sprog. De frankofone lande er samlet i L’Organisation internationale de la Francophonie og da fransk tales af op mod 300 millioner mennesker på 5 kontinenter, er listen over lande lang. Ud over organisationens arbejde for at fremme det franske sprog og den kulturelle diversitet, er der fokus på samarbejde, som kan være med til at udvikle uddannelse, demokrati og fred. https://www.francophonie.org/

Hvert år i marts går det så løs med “Le mois de la francophonie” og d. 20 marts markeres selve dagen “Journée internationale de la francophonie”. Igen i år er der mange muligheder for at deltage i et frankofont arrangement, der markerer fejringen af den fransktalende verden;

https://www.fransksprog.dk/da/fransksprog-dk/mois-de-la-francophonie-2023

Frankofoni festival på tværs

Mine elever i 9.klasse har varmet op til “Le mois de la francophonie” med et tema om de frankofone lande. Det indledende arbejde var at gå på opdagelse i kort og listen over frankofone lande på dette site: https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125

Derefter valgte eleverne et land, der skulle præsenteres ud fra enkle spørgsmål som f.eks; Où est situé le pays? Il y a combien d’habitants? Comment s’appellent les habitants? Y-a-t-il des personnes célèbres (sportifs, chanteurs, acteurs) dans le pays? Pourquoi parle-t-on le français dans le pays?

Hver elev forberedte en kort mundtlig præsentation, der skulle optages og efterfølgende afspilles i en speeddating seance i mellem klassens elever. Dette arbejde var med til at forberede os til en efterfølgende større frankofoni-event “Festival de la francophonie”, som blev afholdt lige inden vinterferien sammen med franskhold fra det lokale gymnasium i Risskov.

Aftalen med kollegerne fra gymnasiet var, at eleverne fra grundskolen og gymnasiet som forberedelse til vores “Frankofoni-festival” alle skulle arbejde med to sange;

Black M : Je suis chez moi

og

Magic System : Feel the magic in the air

Der skulle lyttes til sangene, studeres paroles bl.a. ved hjælp af en quizlet og indstuderes nogle moves til den fælles afsluttende dans;

https://www.youtube.com/watch?v=B_TKPI-NSvQ

På selve dagen mødte eleverne fra grundskolen op på Risskov gymnasium og blev taget imod af franskeleverne fra 1.,2. og 3.g i den flot pyntede festsal med flag fra alle de frankofone lande og lækker fransk baggrundsmusik. Programmet var skruet sammen af en fælles velkomst med en præsentation af “La Francophonie” og herefter fulgte de to musiknumre, eleverne havde arbejdet med suppleret af festlige quizzer på scenen med gode frankofone præmier. Stemningen var høj, da eleverne efterfølgende blev delt ud på forskellige lande i grupper på tværs af grundskole og gymnasiet. Et gruppearbejde om landene blev igangsat og eleverne skulle ved fælles hjælp finde frem til forskellige oplysninger. Informationerne blev omsat til en plakat, der senere skulle pryde væggene i festsalen. Undervejs blev der serveret crêpes og spillet skønne franske toner af gymnasiets musiklærer, der bevægede sig rundt mellem grupperne med sin accordéon. Efterfølgende skulle grupperne på jagt efter oplysninger om de frankofone lande på de ophængte plakater og der kunne igen vindes gode præmier blandt de rigtige svar. Dagen sluttede af med fællesdans til Feel the magic in the air.

Og der var masser af fransk magi i luften denne eftermiddag. Udover det faglige indhold var det en helt særlig oplevelse at være så mange fransktalende unge samlet på tværs af uddannelsessystemet. Fornemmelsen af at det franske sprog lever og ånder i både grundskolen og videre i gymnasiet - og at vi kan en helt masse sammen og på tværs, får mig til at skråle med på “Levez les mains en l'air - Allez, allez, allez”.

Der er forår og frankofoni i luften! Må I alle få en rigtig festlig fejring af det franske sprog i løbet af Le mois de la francophonie”.