Blog

Digte i tyskundervisningen

Arbejdet med digte kan støtte sprogindlæringen og give mulighed for at eksperimentere med sproget.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rihh@aarhus.dk.

I min fantastiske 8. klasse har vi arbejdet med digtet Herbst? af Rainer Maria Rilke. Arbejdet foregik hovedsageligt i grupper. Indledningsvis lavede vi en brainstorm med ord, som eleverne forbandt med efteråret. Ordene blev oversat ved hjælp af ordbogen.com, hvorefter eleverne skulle sammenligne deres ordliste med andre elevers og tilføje de ord, de ikke selv havde. Således godt rustet med et efterårsordforråd, gik vi til selve digtet, som skulle oversættes. Oversættelsen foregik i to omgange. Første gang var mere eller mindre direkte, ord for ord, mens anden gang gik ud på at ændre på ordstillingen for at få mere mening.

Det lyriske udtryk

Oversættelsesarbejdet gav anledning til nogle interessante samtaler om digtet og om ordene. Hvordan kunne det for eksempel være, at der bliver talt om “Die Himmel”, som jo er flertal. Og hvad betyder det, at “die Blätter gehn auf Stufen”. Digtet lagde op til samtaler om grammatik, ords betydning, de sanselige oplevelser efteråret kunne give og hvordan disse sanselige oplevelser kunne overføres til ord. Her oplevede nogle af eleverne, at ordene fra deres egen brainstorm havde rod i selvoplevede sanselige oplevelser.

Kunstnerisk frihed

Det næste trin i digtarbejdet er, at eleverne selv skal skrive nogle digte med udgangspunkt i de ord, vi har arbejdet med ovenfor. Jeg forbinder en høj grad af kunstnerisk frihed med digtskrivning, og denne frihed har en høj værdi i fremmedsprogsundervisningen. En elev kan for eksempel skrive et digt, hvor navneordene ikke starter med stort begyndelsesbogstav eller som er helt uden tegnsætning. Men fordi det er et digt, giver det ikke rigtigt mening at tale om fejl og forkert. Til gengæld åbner der sig et blødere, mere ligeværdigt rum, som gennem samtaler kan indeholde en høj sproglig faglighed. Eleven kan lege og eksperimentere med sproget uden at der er nogen, der tæller antallet af fejl.

Digte og AI

Jeg er meget skeptisk, og jeg tror, at der er en hel del problemstillinger forbundet med AI. Men jeg har forsøgt at sætte digtet ind i Microsoft Bings AI billedgenerator. Resultatet er det billede, som ledsager dette blogindlæg. Også her er der mulighed for at eksperimentere. Man kan fjerne nogle ord, og billedet ændrer sig. Man kan tilføje ord, og billedet ændrer sig. Det er sjovt, og man får lyst til at kaste sig ud i eksperimenter med sproget. Denne mulighed vil jeg også gerne give mine elever. 

Som lærer tænker jeg, at der er en del overvejelser forbundet med brugen af AI, og jeg ved endnu ikke, om eller hvordan jeg skal slippe eleverne løs. 

Under alle omstændigheder har jeg planer om også at arbejde med digte i december måned. Der findes mange tyske juledigte og -sange, og dem vil jeg grave mig ned i.