Pixabay.com

Uge Sex i tyskundervisningen

Lige om lidt er det Uge Sex, og mange skoler afvikler det årlige forløb i sundheds- og seksualundervisning. Skemaet er brudt op, og der arbejdes ofte med udgangspunkt i de gode materialer fra Sex & Samfund. Men hvad nu, hvis man er tysklærer på en skole, hvor skemaet ligner alle de andre uger og man gerne vil arbejde lidt med seksualitet og sundhed på tysk?

Publiceret Senest opdateret

Sundheds- og seksualundervisning er på linje med færdselslære, samt uddannelse og job et obligatorisk fag. Til gengæld er det timeløst. Og mens især uddannelse og job fylder meget, og man bruger mange ressourcer på det - der er UU-vejledere og der bruges især i de ældre klasser mange timer - kan seksualundervisningen godt komme lidt i klemme. Og det, selvom en rapport udarbejdet af Sex & Samfund viser, at “Unge mangler basal viden om krop og sex”. 

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er dele deres refleksioner om fagene, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rihh@aarhus.dk.

Fagets formål

I fagets formål bliver der blandt andet fremhævet, at “Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre.” Eleverne skal opnå “erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres.”, og “udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.”

Det lyder jo meget godt, og man kan godt undre sig over, hvorfor faget ikke bliver prioriteret højere.

Idéer til tyskundervisningen - Crazy

En klassiker i tyskundervisningen er efterhånden filmen Crazy, som man kan tilgå på mitcfu.dk. Filmen bygger på den autobiografiske roman af Benjamin Lebert, som på dansk kan lånes i klassesæt på mitcfu. Filmen berører ungdomsliv og det at være anderledes, idet Benjamin er delvis lammet. På mitcfu bliver der linket til undervisningsmateriale, og her er især det sidste punkt interessant i seksualundervisningssammenhæng: https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/crazy-0?sub-page=117741

Her kan man finde nogle samtalespørgsmål, som måske lige skal rettes lidt til, og så kan de bruges i undervisningen. Ud over de ting, der bliver nævnt her, giver filmen mulighed for at tale om familieforhold - faren er utro og forældrene går fra hinanden; homoseksualitet - Janosch driller Troy med, at han er homoseksuel; piger/kvinder som objekter - drengene betragter pigerne have gymnastik og stripperscenen; og man kan sikkert finde meget andet.

Hvis man vil og har mod på det, kan man arbejde med ordforråd i forhold til seksualitet. 

Idéer til tyskundervisningen - glanzundnatur på instagram

Glanzundnatur fandt jeg på Instagram. Det bliver produceret af Funk, og bag Funk står ARD og ZDF. Funk og glanzundnatur henvender sig til unge mennesker, og der er et hav af materiale, som man kan bruge i tyskundervisningen. Glanzundnatur kan man læse om her https://www.funk.net/channel/glanznatur-11995, og man kan tilgå mange af deres stories, men jeg synes, at man får mere ud af instagramformatet, hvor man har en bedre adgang.

På instagram kan man for eksempel finde opslaget “Dieser Moment, nachdem man sich das erste mal geküsst hat”. Her er der nogle fine enkle tegninger, som illustrerer fire kyssemomenter. Under opslaget er der en hel del kommentarer af mennesker, som beskriver deres første kysseoplevelse. Sødt og til at arbejde med sprogligt. Som lærer kan man for eksempel vise billederne til klassen og udvælge nogle kommentarer, som passer til den klasse, man underviser.

I det hele taget er der meget at vælge imellem. Der er mere “uskyldige” opslag, for eksempel om nogle ting, som det aldrig er for sent til “Es ist niemals zu spät, …”; eller et opslag om, hvad der er nice, når det er vinter “Das ist im Winter nice”. Men der er også opslag, som mere eksplicit handler om krop og seksualitet, som for eksempel opslaget om brud på penis, røde pletter efter sex eller orgasmer.

Hvis man som lærer ikke vil smide sin instagramprofil på tavlen, kan man tage screenshots af opslagene og sætte dem ind i et dokument, hvor eleverne kan arbejde med dem.

Idéer til tyskundervisningen - loveline.de

Sidst men ikke mindst, så faldt jeg over https://www.loveline.de/ Bag sitet står Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, så det kan næsten ikke være mere officiel seksualundervisning. På sitet finder man opdelt i emner mange små artikler om seksualitet og sundhed. Artiklerne er bygget op på den måde, at de begynder med “Kurz und knapp”, som er nogle hurtige fakta om emnerne. Herefter følger en uddybende tekst. Under hovedemnerne er der nogle spørgsmål, som unge har sendt til portalen og portalens svar.

Igen kan man som lærer udvælge specifikke artikler og lade sine elever arbejde med dem.

Skal vi det her, og hvordan?

Jeg tænker jo, at også de seksuelle og kropslige sider af sproget er værd at beskæftige sig med i undervisningen. Dels hører de med til det at være menneske, dels kan det rent faktisk godt være, at man en dag får brug for dem i virkeligheden. Vi og eleverne kan blive klogere, og med fagformålets ord undre os og udvikle forudsætninger for at tage kritisk stilling og handle. Derudover kan de være med til at gøre tyskundervisningen sjovere og mere levende for eleverne. 

Til gengæld tænker jeg også meget over, hvad jeg præsenterer for mine elever og hvordan. Jeg er ikke sikker på, at jeg tænkte så meget over det første gang, jeg viste Crazy for en klasse. Men efterhånden er jeg nået dertil, at jeg ikke bare uden videre viser den i alle klasser. Overvejelserne handler om sproglig formåen, men også om hvordan jeg vurderer klassens modenhed. Får klassen noget ud af at se de scener, som er i filmen, eller opnår jeg i virkeligheden, at eleverne tager afstand fra faget. Det må jeg som lærer vurdere og derudfra træffe nogle valg, som jeg kan stå inde for.