Foto: Pixabay

DELF - for elever med en "bon appétit" på fransk

 Forår rimer på DELF og en håndfuld friske franskelever fik i denne uge deres Diplôme

Publiceret Senest opdateret

Hvert forår ventes i spænding på, om vores franskelever skulle være så heldige at blive udtrukket til eksamen. Desværre er det en del år siden, at jeg sidst havde et hold elever til mundtlig eksamen i fransk. OG dog - for vi har jo DELF! Så i denne uge, hvor DELF-eksaminerne er løbet af stablen rundt omkring, har en lille håndfuld elever hos os været til både mundtlig og skriftlig eksamen. De har netop fået en festlig fejring og afrunding af det franske sprog, som de har arbejdet med i deres folkeskoletid - og vi kan med største fornøjelse sende dem videre i systemet med DELF-diplomet i bagagen.

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er dele deres refleksioner om fagene, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rihh@aarhus.dk.

Hvad er DELF?

DELF er en forkortelse for Diplôme d'Études en Langue française og er de officielle eksaminer i fransk for udlændinge, der udstedes af det franske undervisningsministerium. DELF-diplomet er anerkendt i hele verden og man kan sammenligne diplomet med det officielle certifikat, der opnås ved at bestå testen i Cambridge English eller det tyske Goethe-Zertifikat.

DELF scolaire inddeles i 4 forskellige niveauer: A1 – A2 – B1 – B2. Prøverne fokuserer på 4 kompetencer: lytteforståelse, læseforståelse samt mundtlige og skriftlige færdigheder. På vores folkeskole udbyder vi muligheden for at gå til prøven på niveau A1.

Hvorfor DELF?

Vi har hvert år elever, der gerne vil meget mere med sprog end det, de kan få i den daglige undervisning på et stort sproghold. For at give de sprogsultne elever mulighed for at forbedre deres sprogkundskaber, give dem ekstra udfordringer og motivere dem til endnu mere fransk, har vi oprettet et DELF hold. Det samme har vi gjort for vores elever, der hungrer efter mere tysk - de kan følge skolens Goethe hold.

På min skole har vi valgt en model, hvor eleverne følger DELF undervisning en lektion om ugen (hvor andre elever har almindelig studietid). Elever på 8. og 9.årgang kan tilmelde sig holdet, og man kan så i foråret vælge at gå til den officielle eksamen.

Som underviser profiterer vi også af DELF. For det første er det naturligvis altid en fornøjelse at undervise et topmotiveret sproghold, men derudover stifter vi et naturligt bekendtskab med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR). Vi lærer at evaluere eleverne i henhold til referencerammens kriterier og vi bliver dygtigere sammen, da det samtidig er en oplagt mulighed for at udvikle et fælles sprog for evaluering blandt kolleger.

Hvordan DELF?

For at kunne tilbyde eleverne denne mulighed for ekstra fransk skal der på skolen være en lærer, der har kompetence til at være eksaminator og censor på DELF-prøverne. På min skole er vi 2 fransklærere, der begge har fulgt et 3 dages kursus hos Det Franske Institut i København.

Når underviseren har bestået kurset, kan skolen indgå en aftale med Det Franske Institut i Danmark og blive officielt eksamenscenter. Det Franske Institut kommunikerer eksamensemner og eksamensdatoer ud til skolerne, som så organiserer prøverne med de lærere, som har kompetence til at være eksaminator og censor.

Det Franske Institut i København udbyder normalt et eksaminator/censorkursus to gange årligt. Få mere info om DELF Scolaire på FranskSprog.dk:

https://www.fransksprog.dk/category/fransksprog/delf-scolaire

Foråret byder på fagfordeling og aftaler for det kommende skoleår, så få fat i dine sprogkolleger og din ledelse, så I får vendt muligheden for at sætte DELF og GOETHE på menuen i det kommende skoleår. Med dette ekstra tiltag sættes endnu mere fokus på franskfaget/tyskfaget over for elever og forældre. Vi motiverer de elever, der har rigtig meget sprog appetit, vi anerkender deres fremskridt og giver dem mulighed for at få et diplom, der kan dokumentere deres sproglige niveau.