Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Blog

Sprog på spil

Sprog skal være på spil og nærværende - også i andre fag.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Erika Wünsche er Folkeskolens tysk- og franskrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: erikawunsche64@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sprog i alle fag

En blogger-kollega foreslog i en blog for ikke så længe siden, at lave forsøg med at inddrage praktisk/kreative elementer i alle fag. En fantastisk idé og jeg foreslår at udvide forsøget, der jo kunne erstatte teknologiforståelses-forsøget, med at inddrage sprog i alle fag. Det kunne bidrage til ikke kun at se sprog som en isoleret del af undervisningen i skolen, men som et kulturfag, der kan inspirere og brede sproget ud.

Sprog skal ikke nødvendigvis ses som et isoleret fag, men vises, læres og inspirere på forskellige niveauer og i forskellige sammenhænge, så det giver eleverne lyst til og tryghed ved sprogene. Jeg forestiller mig allerede at sprog inddrages i madkundskab, billedkunst, historie og samfundsfag. Elementært, Watson. Kunst, mad, fortid, nutid, religion. Sproget er på spil i en globaliseret verden.

Hvad skal sprog bruges til?

Hvad skal vi så bruge sprogene til? Det er naturligvis ikke alle, der skal være tolke eller superbrugere af et eller flere sprog. Nogen skal “bare” have en fornemmelse af, at sprog ikke er fremmed, kedeligt og svært, men noget, der kan bruges som en øjenåbner og et middel til venskaber, spændende oplevelser og viden. Forsøget kunne også indeholde obligatoriske udvekslinger mindst en gang i elevernes skoletid og - vel at mærke - udvekslinger, der er rammesat og ikke udelukkende beror på den enkelte, entusiastiske (sprog)lærers vilje og overskud.

Hvilke sprog er vigtige?

Mangler vi ikke at få slået fast, hvilke sprog politikerne synes er vigtige. Og hvorfor? Engelsk, ja. Tysk, ja (det har undervisningsministeren lige sagt er vigtigt). Hvad skal sprogene bruges til? Er sprogene vigtige for handel, venskaber, kulturfællesskaber, turisme, diplomati, EU og FN? Og skal andre sprog end engelsk ikke indgå på forskellige niveauer i enhver uddannelse? Jo, og der skal tages stilling til sprogområdet på højeste sted, skrides til handling og findes løsninger i stedet for at komme med hensigtserklæringer. Sprogstrategien var et fint sted at starte, men det strukturelle sprogproblem vi står med, løses ikke med den alene.