Blog

Logo designet af en spansk elev fra projektet

Euro-Legend Detectives - et Erasmus+ projekt

En flok elever fra Skovvangsskolen i Aarhus har i løbet af dette skoleår fået en øget bevidsthed om social, sproglig og kulturel mangfoldighed ved at være “Euro-Legend Detectives" i et Erasmus+ projekt.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rikkehjorthvillum@gmail.com

Som den første skole i Århus blev Skovvangsskolen af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i februar 2022 akkrediteret til Erasmus+ ordningen. Akkrediteringen giver skolen mulighed for årligt frem til 2027 at sende op til 48 elever på mobilitet rundt i Europa i et samarbejde med andre lande om udvekslings- og læringsaktiviteter i regi af Erasmus-programmet under EU.

I det indeværende skoleår har de første mobilitetsprojekter udfoldet sig, og en del af skolens elever og lærere har været vidt omkring og har samtidig selv været vært for besøgende fra forskellige europæiske lande på skolen i Aarhus Nord.

Euro-Legend Detectives

Et af skolens Erasmus+ projekter har været valgfaget "Euro-Legends Detectives" med deltagelse af 18 elever fra 8. og 9.kl.

Mobilitetsprojektet drejer sig kort skitseret om, at elever fra Belgien, Irland, Spanien og Danmark har udvekslet traditionelle legender/lokale myter fra deltagerlandene igennem mange forskelligartede aktiviteter (brevskrivning, rollespil, filmproduktion, ekskursioner mm). Legenderne har været projektets omdrejningspunkt, og det eleverne har samarbejdet om at udveksle på tværs af landegrænser.

Formålet på et højere plan er naturligvis, at deltagerne i projektet oplever, at de bl.a. udvikler deres færdigheder inden for forskellige fremmedsprog (i det konkrete projekt en fantastisk smeltedigel af engelsk, spansk, fransk - samt et kendskab til lokale sprog som irsk og catalansk), og at de desuden bliver bedre til at håndtere, rumme og tolerere social, etnisk, sproglig og kulturel mangfoldighed.

Detektiver ude og hjemme

Eleverne deltog i valgfagstimer på skolen, inden mobiliteterne gik i gang, så de var fortrolige med projektets formål. Opgaverne der blev arbejdet med, var bl.a. formidling af egne danske legender til elever i deltagerlandene og præsentation af sig selv, sin skole, sin by - på fællessproget engelsk. Derudover havde eleverne til opgave at tage kontakt til den “buddy”, man var blevet tildelt fra et andet land, så kendskabet var godt inden det fysiske møde skulle finde sted ved rejserne.

Projektets første mobilitet fandt sted i Danmark. Sidst i november ankom vores europæiske venner til Aarhus og 6 belgiske, 6 spanske og 6 irske elever flyttede ind hos vores danske elever, der i en uge skulle være deres “host”.

Det første møde i det danske novembermørke var intet mindre en meget stor og særlig oplevelse. I løbet af den danske værtsskabsuge blev projektets formål udfoldet til punkt og prikke - og meget mere til, som jo sker, når mennesker mødes og bliver nysgerrige på hinanden.

Efterfølgende hen over foråret har 6 danske elever været på besøg i Belgien, og andre 6 elever i Spanien og afslutningsvis har den sidste gruppe elever været på besøg hos deres irske venner og er netop kommet hjem på skolen igen fyldt op med masser af indtryk - og nye erfaringer udefra verden.

Vores elever har nu kendskab til spændende legender og myter fra forskellige steder i Europa og har opdaget, at rigtig meget går igen i vores egne fortællinger - som en elev skrev i vores fælles dagbog; I learned that in different countries we have a lot of similar legends and so much more in common…..

Selve projektet nærmer sig sin afslutning, men alt det der fortsætter og vores unge tager med sig fra projektet på deres videre færd, er de venskabsbånd, de har knyttet til andre unge mennesker i Europa. Det er kendskab, indsigt, nysgerrighed, forståelse, tolerance og rummelighed. Oveni den gavebod kan man også kun som sproglærer blive lykkelig over at se, hvordan fremmedsprog pludselig giver SÅ meget mening - oplevelsen af at kunne kommunikere på engelsk, fransk og spansk, blive klogere på de mennesker, der taler sproget og dermed blive klogere på verden.

Det har været en fantastisk rejse at følge vores elever og deres irske, spanske og belgiske venner i dette projekt. Samtidig har det på mange måder været en øjenåbner for os som lærere at samarbejde med kolleger i udlandet.

I den kommende tid følger et langt (og sejt) træk med efterbearbejdning af projektet i form af evalueringer, formidling af resultater og afrapportering tilbage til det internationale/nationale Erasmus+ agentur. Dette projekts formidlingsform bliver bl.a. en website om Euro-Legend Detectives. Sitet er under udarbejdning, men man kan smugkigge med for at læse mere om det konkrete projekt og se billeder fra de forskellige mobiliteter via dette link; https://eurolegenddetectives.wordpress.com/

Og hvad så nu….

Når et projekt slutter, skal et nyt sættes i gang. Opgaven er at finde nye, gode og ikke mindst stabile projektpartnere, der har samme interesse i at sætte interessante udvekslings- og læringsaktiviteter i gang på tværs af landegrænser. Det er ikke uvæsentligt at tilføje i den linde strøm af positive og begejstrede tilbagemeldinger på vores første oplevelser med Erasmus+, at det også er meget tidskrævende. Desuden kræver det et godt overblik, masser af fleksibilitet, en systematik omkring dokumentation af skolens rejseaktivitet, en engageret ledelse og nogle virkelige gode kolleger, der er parate til at springe til og tage en ekstra tørn. Sidst, men ikke mindst skal man naturligvis have en flok nysgerrige elever og en forældreflok, der er med på at åbne døren til hjemmet et par dage for et ungt menneske - hvilket var en del af konceptet i “Euro-Legend Detectives"

Det er ikke blot døren til det lille hjem, der er gået op, men også den store dør ud mod verden der er blevet åbnet for de deltagende elever, der som “Euro-Legend Detectives" har fået øget bevidsthed om social, sproglig og kulturel mangfoldighed - og som et ekstra (Erasmus) + nu har venner i den belgiske industriby Liege, i cava-byen Sant Sadurni i Spanien og i Ballymahon, en lille flække langt ude på landet i Irland.