Sexisme i musikbranchen

Kan skolen bidrage til et ligeværdigt miljø i musikbranchen?

Musik har altid været en central del af vores kultur og samfund, men den nylige dokumentar "Sexisme i musikbranchen" på DR TV har sat fokus på en alvorlig udfordring: sexisme og ulige vilkår for kvindelige artister.

Publiceret

Dokumentaren afslører, hvordan 8 ud af 10 unge kvinder i musikbranchen har oplevet, at deres grænser bliver overtrådt. Flere etablerede og upcoming kvindelige musikere fortæller om en ældre, mandlig artist, som de oplever har en grænseoverskridende adfærd over for helt unge kvinder. Derudover belyser dokumentaren, hvordan kvinder i musikbranchen ikke har de samme karrieremuligheder som deres mandlige kolleger, og afslører grænseoverskridende adfærd under produktionen af det populære TV-program 'Toppen af Poppen'.

Folkeskolens musikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Arne Widding er Folkeskolens musikrådgiver. Hans opgaver er at dele sine refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: arnewidding@gmail.com

Den dybere kønsdebat ønsker jeg ikke at gå ind i, men som musiklærer i den danske folkeskole føler jeg et stærkt ansvar for at tage denne problematik alvorligt og arbejde for forandring allerede fra de første musiklektioner i skolen. Men hvordan kan vi som undervisere bidrage til at skabe et mere ligeværdigt miljø i musikkens verden? 

Hvordan kan vi øge bevidstheden og uddannelsen omkring sexisme?

En del af løsningen kunne være at oplyse vores ældre elever om problematikkerne omkring sexisme i musikbranchen. Hvordan kan vi bedst introducere disse emner i undervisningen? Skal vi bruge diskussioner, case-studier eller måske endda dele af dokumentaren? Hvordan kan vi skabe en generation af musikere, der er mere bevidste og bedre rustede til at håndtere og modarbejde sexisme?

Hvordan sikrer vi diversitet i undervisningsmaterialet?

Vores undervisningsmateriale kan måske bedre afspejle diversiteten i musikbranchen, både hvad angår køn og genre? Hvordan kan vi præsentere en bred vifte af talentfulde musikere uden at fremhæve nogen udelukkende på baggrund af deres køn? Skal vi bedre inkludere kvindelige komponister, musikere og producere, der har gjort en forskel, og dermed inspirere alle elever, uanset køn, til at se mulighederne i musikbranchen?

Hvordan skaber vi et trygt læringsmiljø?

Det er essentielt at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever føler sig trygge og respekterede. Hvilke retningslinjer og procedurer kan vi indføre for at sikre, at elevernes grænser bliver respekteret? Hvordan bliver vi bedre til at få øje på grænseoverskridende adfærd? Hvordan kan vi etablere klare konsekvenser for denne adfærd og samtidig opretholde et inkluderende og respektfuldt miljø?

Hvordan styrker vi elevernes selvværd og selvtillid?

Hvordan kan vi opmuntre og give positiv feedback, så eleverne føler sig sikre i deres egne evner? Hvilke metoder kan vi bruge for at give eleverne mulighed for at udforske og udtrykke deres musikalske talenter uden frygt for dømmekraft eller diskrimination?  Kan vi rykke ved stereotyper i forhold til valg af instrument?

Hvordan opfordrer vi til kritisk tænkning og aktiv deltagelse?

Vi kan opfordre vores elever til at tænke kritisk om de strukturer og normer, de møder i musikbranchen og samfundet som helhed. Hvordan kan vi bedst fremme debat og refleksion i faget? Hvordan kan vi inspirere den næste generation af musikere til at deltage aktivt og initierende i arbejdet for ligestilling i musikbranchen? 

Kan vi samarbejde med eksterne organisationer?

Som undervisere kan vi samarbejde med organisationer, der arbejder for ligestilling og mod sexisme i musikbranchen. Hvordan kan vi integrere disse ressourcer og netværk i vores undervisning? Hvilke eksterne samarbejdspartnere såsom Musikerforbundet, Musikparlamentet, Dansk Musiker Forbunds Ligestillingsudvalg, Female Music Network (FMN), Keychange, Women in Music, #MeToo Music osv. kan tilbyde støtte og inspiration til vores elever?

Fremtiden...

Sexisme i musikbranchen er en alvorlig udfordring, men som musiklærere har vi en unik mulighed for at påvirke fremtiden positivt. Ved at diskutere og reflektere over disse spørgsmål kan vi sammen arbejde for at skabe en mere ligeværdig og retfærdig musikbranche for kommende generationer. Hvordan kan vi sikre, at alle, uanset køn, har lige muligheder for at udfolde deres musikalske talenter og drømme? Lad os tage denne debat og arbejde mod en bedre fremtid for alle i musikkens verden.