Folkeskolens musikrådgiver

Blog

Derfor er musik det vigtigste fag i skolen!

Hvis du spørger eleverne, lærerne eller forældrene i den danske skole hvilke fag der er vigtigst, er jeg overbevist om, at svaret for de flestes vedkommende vil være dansk og matematik med engelsk som en sidebemærkning. Dog har vi et fag i skolen, som ud over at have sit eget solide, faglige indhold, har en fantastisk indflydelse på alle andre fag og elevernes alsidige udvikling, samtidig med at være en stor del af rygraden i hele landets og skolernes egen kultur.

Publiceret Senest opdateret

Musik skaber god skolekultur med sammenhold, fællesskab, trivsel, højt fagligt niveau og et stærkt skole-hjem-samarbejde.

Fra dagens første minut oplever eleverne at være en del af én skole, når tonerne slår an til morgensang. Alles stemme er vigtig, og når alle synger med, oplever vi en særlig stemning om at være fælles om noget. På fødselsdage får man en sang, der kan mærkes helt ind i sjælen.

Vi starter af samme årsag første skoledag, sociale arrangementer, møder og meget andet med en sang. Vi slutter sidste skoledag med en sang. Der er også en grund til, at mange forældre oplever årets skolekoncert, som det mest meningsfulde arrangement på skolen.

Musikken spiller for alle fag

Folkeskolens musikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Arne Widding er Folkeskolens musikrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: arnewidding@gmail.com

Musik kan siges at handle om at formidle sit budskab med så stor indflydelse som muligt, på så få ord som muligt. Alle ord har en funktion af allerhøjeste betydning og er nøje udvalgt. Vi lærer om egen og andres historie, kultur og religion. Vi kan træde ind i tidsmaskinen, og pludseligt mærke, hvordan det var under besættelsen, når mormor synger "En Lærke Letted". Vi lærer perfekt intonation og et stort ordforråd, når vi synger på andre sprog, og imiterer vore idoler. Musik understøtter al bevægelse i idrættens verden, og nodelære er en konkret lektie i matematikkens ellers abstrakte brøkregning. Musik er kreativitetens hjerte.

Musikken - et mesterværk i alsidig udvikling!

I musikfaget lærer vi at øve os! Det lyder ikke godt, før vi har spillet det mange gange. Vi prøver - og prøver igen. En lektie som kan tages med i andre fag, hvor resultatet ikke altid er lige så tydeligt. Det kræver disciplin at blive god til musik!

Samtidigt lærer vi en masse om, hvordan vi kan blomstre og få oprejsning sammen, og hvordan vi ved at løfte hver vores rolle kan lave en stor og fantastisk sommerkoncert. Vi er alle vigtige for resultatet og lærer at stå frem og tage ansvar. Endda på en scene foran hundredevis af mennesker. Vi giver plads til hinanden, er tålmodige og opnår mere sammen, men ved også at den der øver mest får pladsen på instrumentet. Vi lærer at forstå vores følelser, at vi ikke er alene om dem, og vi lærer at sætte os i andres sted.

Musik kan hjælpe os igennem sorg. Den hjælper os med at fejre hinanden og livet. Musik giver håb. Musik er sjælens sprog!

Når ét fag gavner alle andre fag og styrker elevernes alsidige udvikling og samarbejdet med hjemmene så meget, samtidigt med at have så stor indflydelse på skolens - ja hele landets kultur.

- Så må det da være skolens vigtigste fag!