Blog

Flere instrumenter for pengene!

Kan økonomisk samarbejde imellem skolerne åbne op for flere muligheder?

Publiceret Senest opdateret

Jeg har i musikfaget længe ønsket "en rød tråd" som supplement til sammenspil, hvor jeg kan sikre, at alle elever får indgående kendskab til musiklokalets instrumenter, og jeg vil gerne maksimere antallet af elever, som vælger at tage et instrument op i fritiden. Derfor ønsker jeg at have et klassesæt af henholdsvis blokfløjter, ukulele, keyboards samt guitarer til rådighed. Eleverne skal så have et koncentreret kursus hvert år fra 2.-5. klassetrin - altså blokfløjtekursus i 2. klasse, ukulele i 3. klasse, keyboard i 4. klasse og guitar i 5. klasse.
(I 6. klasse er der kursus med fokus på digital musikproduktion og indspilning.)

Folkeskolens musikrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Arne Widding er Folkeskolens musikrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: arnewidding@gmail.com

På min tidligere arbejdsplads opnåede jeg dette via fondsmidler, men ved også at det ikke er muligt for alle skoler i Danmark. Min skoleledelse og jeg arbejder derfor nu ud fra en ny idé, jeg har fået:

4 skoler bidrager med hver 17.500kr. De samlede 70.000kr er nok til at købe det ovennævnte i en fin kvalitet. Hver skole har så klassesættet af ét af instrumenterne et kvartal, hvorefter der byttes, så alle skolerne får alle instrumenterne i løbet af et skoleår. En pedel kører i turnus hvert kvartal en runde og bytter instrumenterne.

Financieringen kan evt. gøres mere overkommelig ved at købe/betale halvdelen af instrumenterne inden jul, og den anden halvdel efter jul, således at det beløber sig til 8750kr pr. skole i to forskellige budgetår. Skolerne kan herefter i samråd vælge at budgettere med et lille beløb til vedligehold, strenge, reperationer mm.
Idéen kan i stedet for instrumenter også bruges til at erhverve et godt anlæg til skolekoncerter, så fremt skolerne holder koncert på 4 forskellige dage.

Jeg håber samtidigt med at have adgang til klassesæt i instrumenterne, at dette vil skabe et solidt samarbejde med de deltagende skoler omkring materialer til kurserne, og den gode faglige sparring, som så mange musiklærere sukker efter, specielt hvis de er eneste uddannede musiklærer på matriklen.

Måske kan vi også lave koncerter, hvor valgholdene spiller for hinanden, eller helt andre idéer vil spirre af samarbejdet? Hvad ser du af muligheder og begrænsninger i sådan en idé?