Blog

Bliver bøffen for dyr, eller er den faktisk for billig? - Etisk råds forslag om en afgift på oksekød

Når vi diskuterer afgifter på fødevarer ud fra sundheds- eller klimamæssige hensyn hører vi altid de samme argumenter, fra de samme mennesker og organisationer. Men frem for at fortsætte med at kaste med mudder fra hver vores ringhjørne, bør vi diskutere hvad der skal være den grundlæggende præmis for prissætning af vores fødevarer. være den grundlæggende præmis for prissætning af vores fødevarer.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Etisk råds forslag om afgifter på oksekød

Vi danskerne har som nation forpligtet os til at reducere vores udledning af drivhusgasser betragteligt. Det etiske råd har i en nyligt publiceret rapport foreslået, at der lægges en afgift på oksekød fordi, de mener det er nødvendigt at inddrage fødevaresektorerne som globalt står for 19 – 29 % af udledningerne hvis vi skal nå vores reduktionsmål. I den sammenhæng er kød fra drøvtyggere den største synder fordi det er det produkt der har den største emission per kilo færdigt produkt og samlet set bidrager kød fra drøvtyggere med cirka 10 % af den samlede menneskabte CO2 udledning. Det etiske råds argumenterer for, at danskerne er etisk forpligtede til at ændre deres fødevareforbrug i en mere klimavenlig retning fordi de potentielle konsekvenser af en fortsat klimabelastning vil skade andre mennesker. Dog mener de, at byrden ved at ændre sit fødevareforbrug vil være for stor for den enkelte, og det er langt mere effektivt, at en indsats mod klimabelastende fødevarer er et fælles samfundsmæssigt ansvar. En indførsel af afgifter vil signalere, at det moralske ansvar for at nedbringe udledningen af drivhusgasser, bør løftes af alle forbrugere i fællesskab.

Så tager vi den lige en gang til

Forslaget er dog, ikke uventet, blevet mødt af mange protester. Afgiften bliver beskyldt for at være rigid, forvridende for økonomien, at ville sende produktionen af fødevarer ud af landet, ikke at ville have nogen mærkbare effekter på klimaet og at det især vil gå ud over de fattige, der så ikke ville have råd til at spise oksekød. Også fortalerne for en afgift har været på banen og talt om nødvendigheden af at indføre en afgift. Mange af argumenterne er ikke overraskende og faktisk kan man bare skrue tiden tilbage til da vi skulle indføre fedtafgiften, og erstatte ordet mættet fedt med oksekød, og vil så finde at det er de samme organisationer der gentager de samme argumenter som tidligere.

Sagen er bøf eller der det omvendt?

Hvad der dog ikke bliver diskuteret i medierne, er den grundlæggende præmis for at afgiftspålægge. I den klassiske økonomiske tradition bliver afgifter og regulering mødt med skepsis, idet der kan argumenteres for, at hvis markedet fungerer optimalt, så vil alle former for afgifter og regulering forvride markedet. En af de vigtigste præmisser for at markedet fungerer optimalt er dog, at de priser som forbrugeren betaler, afspejler de fulde omkostninger ved produktion og forbrug af produkter. Etisk råd argumenterer netop for, at man ved at lægge en klimaafgift på oksekød, så vil priserne i højere grad afspejle de rette omkostninger ved produktionen af oksekød og forbruget vil være mere optimalt set fra samfundets synsvinkel. De samme argumenter kan bruges hvis man afgiftspålægger usunde fødevarer, eller cigaretter eller alkohol, netop at de fremtidige sundhedsomkostninger ved forbruget skal afspejles i prisen. Ud fra denne præmis er det de nuværende priser der er forvridende, idet den ikke afspejler de fulde omkostninger.

Bliver bøffen for dyr eller er den faktisk for billig

Forskningen på området viser, at mange af de argumenter der bliver fremsat som argumentation imod en afgift, kan undgås hvis vi er omhyggelige i vores design af en afgift. Så lad os, i stedet for at kaste med mudder og gentage gammel argumentation, tage en diskussion om hvilken præmis der skal ligge til grund for fastsættelse af priserne på vores fødevarer. Synes vi at bøffen er for billig nu eller at den bliver for dyr hvis vi laver en afgift. Når vi så er enige om det kan vi tage den derfra