Blog

Sæt frugt, grønt og bæredygtighed på skoleskemaet!

Danmark er som medlem af FN forpligtet til at opnå resultater indenfor bæredygtig udvikling, som er beskrevet i FN’s 17 verdensmål .

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et af disse mål er Verdensmål 12: sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, hvorunder der er fastsat følgende mål: 

”Verdensmål 12.3: Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres[i].”

I Danmark produceres der årligt 716.000 ton madspild[1], hvor frugt og grønt er den fødevarekategori, der står for den største andel af madspildet[ii]

I primærindustrien vurderes det, at der i grøntsagsproduktionen er et produktionsspild på 8-50% på grund af trimning og skrælning og brug af uegnede råvarer. 0,1-7,0% spildes blandt andet på grund af kvalitetsstandarder og produktionsfejl[iii].

I den danske husholdning, som står for det største bidrag til det danske madspild med 260.000 ton/år (36 %), står frugt og grønt for 41% af det samlede madspild[iv].

Årsager til madspild i husholdningen er ofte holdbarhed, råvarekend-skab eller mangel på samme, overskydende råvarer, travlhed, mangel på planlægning, om klassificering af en madvare fra spiselig til ikke spiselig/sundhedsfarlig og at råvaren er blevet kedelig (fx en slatten gulerod eller et runkent æble)[v].  

En indsats mod madspild af frugt og grønt øger behovet for råvarekend-skab og et fokus på udnyttelse af råvarer ud fra deres selvstændige egenskaber, deres fælles anvendelsesmuligheder og med mulighed for simple teknikker og løsninger for brugeren.

At arbejde med at reducere madspild indenfor frugt og grønt, f.eks. i skolen, vil bidrage til en bæredygtig udvikling[vi].

Kristina Westgate fra Det nationale videncenter KOSMOS er en ressourceperson på området og arbejder for tiden med projektideer om en løsning af ovenstående. Følg med på www.vicekosmos.dk

[1] Mad eller drikke som på et tidspunkt inden det ender i skraldespanden, kunne have været indtaget (Food waste prevention in Denmark – Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assesment, Miljø og fødevarestyrelsen (2017) s. 4).

[i] Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion: FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder findes verdensmål 12.3

[ii] Food waste prevention in Denmark – Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assesment, Miljø og fødevarestyrelsen (2017) s. 13-27

[iii] Food waste in the Danish primary produktion and food industries, Borum. A m.fl., DCA report nr. 143, Aarhus Universitet (2018) s. 8

[iv] Food waste prevention in Denmark – Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assesment, Miljø og fødevarestyrelsen (2017) s. 13-17.

[v] Madspild: Forstudie af forbrugeradfærd med henblik på nudging; Undgå affald, stop spild nr. 10, Miljø- og Fødevareministeriet (2016) s. 12-21

[vi] Food waste prevention in Denmark – Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assesment, Miljø og fødevarestyrelsen (2017)    s. 27