Blog

Skolen har en helt unik mulighed for at arbejde med børns sundhed

I løbet af foråret har der været stort fokus på børn og sundhed til stor glæde for os i Fødevarestyrelsen, hvor temaet også fylder meget. Mulighederne for at arbejde med mad, måltider og sundhed i skolen er mange. Både i forhold til maden der spises, rammerne om måltiderne, undervisningen og meget mere.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Danmark går alle børn i skole, og her tilbringer de over en lang årrække megen tid. Blandt andet derfor er skolen et oplagt sted at arbejde med sundhedsfremme og trivsel. Børn bør spise omkring halvdelen af hverdagens mad i skoletiden og endnu mere, hvis de også spiser morgenmad og eftermiddagsmad på stedet eller i fritidsordningen. Derfor er der et stort potentiale i, at maden er sund, uanset om der er tale om madordning eller madpakker hjemmefra. Sund mad og gode rammer om maden, styrker forudsætningen for at lære, hvilket spiller direkte ind i grundskolens vigtigste opgave, nemlig at sikre læring hos vores børn.

I løbet af foråret har der været stort fokus på børn og sundhed til stor glæde for os i Fødevarestyrelsen, hvor temaet også fylder meget. Mange børn kan med fordel spise lidt sundere og vi ved, at madvaner grundlægges i barndommen og ofte tages med videre ind i voksenlivet.

I marts udgav Vidensråd for Forebyggelse en rapport, der samler op på hvad der virker til at fremme sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge, og konklusionen er klar. Skal vaner og adfærd ændres, kræves der indsatser, hvor der arbejdes med børn og unges mad- og måltidsvaner på flere forskellige måder samtidigt – og gerne vedvarende. Det fremhæves, at skolen udgør en central ramme i forhold til at påvirke børn og unges mad- og måltidsvaner. Succesfulde indsatser er fleksible og tilpasset skolens mål, så de kan tilpasses den enkelte skoles behov. Det er desuden vigtigt, at sikre opbakning på skoleledelsesniveau og etablere gode partnerskaber mellem skole, familie og lokalsamfund.

Lidt senere i april udgav vores gode kolleger i Sundhedsstyrelsen opdaterede forebyggelsespakker til kommunerne. Én af dem handler om mad og måltider, og den guider kommuner til, hvordan der kan arbejdes med sundhedsfremme blandt børn og unge fx i skolen. Vi har i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen forsøgt at skære ind til benet og være så præcise i vores vejledning som muligt. Vi håber, at mange kommuner vil bruge pakken som værktøj. Der findes blandt andet henvisninger til Fødevarestyrelsens guide til sundere mad i skolen, samt fem gode råd til måltidet, som handler om mere end mad. Læs mere her: Måltidsmærket.

Den 20. april, overleverede Advisory Board for mad, måltider og sundhed 10 anbefalinger til regeringen for, hvordan vi fremover kan arbejde sammen mod et sundere Danmark. Også her fyldte børn, unge og skolen en væsentlig del. ’Lad mad, smag og sundhed være centralt i vores børns uddannelse’ lyder fx anbefaling nummer fire, hvor der er fokus på fx mulighederne i madkundskab, undervisning i øvrige fag fx biologi og samfundsfag, skolehaver og brug af ’åben skole’. Mulighederne for at arbejde med mad, måltider og sundhed i skolen er mange. Både i forhold til maden der spises, rammerne om måltiderne, undervisningen og meget mere.

Anbefaling 10 fra Advisory Boardet er en invitation til at bidrage til et sundere Danmark. Invitationen er til alle - også skoler, kommuner og civilsamfund. Til dig og mig. Hvis vi alle bidrager, der hvor vi kan, og hvor det giver mening, er vi mange skridt tættere på målet. Hvor god mad og sundhed kan skabe sunde børn og unge der trives, en stærk arbejdsstyrke, samtidig med at det er en god forretning for Danmark. Invitationen er hermed givet videre og Advisory Boardets rapport kan læses her: Advisory Board for mad, måltider og sundhed - rapport