Blog

Hvem vil være med?

Igennem de seneste 12 år har Det nationale videncenter KOSMOS/UC Syd været en del af rigtig mange skolers arbejde med bevægelse, søvn og sund mad i skolernes sundhedsuger (hvert år i uge 39-41) – de fleste kender det nok bedre under Aktiv Året Rundt.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For at blive klogere på, om sådan en indsats virker, har UC Syd og SDU haft Julie D. Guldager tilknyttet projektet som ph.d.-studerende. Julie D.Guldager har netop afleveret sin afhandling og venter på et forsvar her i efteråret 2019.

Der er på nuværende tidspunkt blevet offentliggjort to artikler.

Dette indlæg vil kigge lidt nærmere på, hvad resultaterne er blevet og om der fremadrettet er noget, der skal fastholdes eller styrkes i arbejdet med kampagner og events for skoleelever.

Den første artikel er baseret på 2.097 danske skolelæreres spørgeskemasvar, dvs. lærere, der var tilmeldt med en klasse til kampagnen Aktiv Året Rundt i 2015.

Studiet og den kvantitative artikel fra studiet konkluderede, at lærernes opfattelse af succes med Aktiv Året Rundt kampagnen, varierede i forhold kontekstuelle faktorer.

I artiklen blev lærerne spurgt til deres opfatter om, hvorvidt eleverne, efter de havde deltaget i kampagnen, havde ændret deres holdninger til fysisk aktivitet og deres niveau af fysisk aktivitet.

61.1% af lærerne mente, at eleverne efter deltagelse i kampagnen havde fået mere positive holdninger til fysisk aktivitet, og 65.2% mente, at de havde fået en positiv ændring i deres niveau af fysisk aktivitet.

Desuden fandt studiet, at lærernes holdninger til begge eller en af ovennævnte to ting, afhang af, hvordan de opfattede elevernes mulighederne for at være fysisk aktive på skolen, skolelederens støtte til at implementere kampagnen og skolen prioritering af sundhedsfremme generelt.

Den anden publicerede artikel var baseret på interviews med 16 skolelærere, - lærere, der alle havde tilmeldt en klasse til kampagnen i 2017.

Underviserne beskriver i studiet kampagnen "Aktiv Året Rundt", som en kampagne, der er standardiseret, fleksibel og nem at implementere på skolerne. Underviserne identificerede meget få barrierer for at implementere kampagnen. Den tydeligste barriere var mangel på tid.

Desuden mente mange af underviserne, at rigtig mange elever blev nået af kampagnen. Underviserne fortalte endvidere, at de elever, der er  usikre i forhold til fysisk aktivitet deltog lige så meget i kampagnen, som de øvrige bevægelsesvante elever. Underviserne fortalte desuden, at kampagnen kunne påvirke sammenholdet i klassen på en positiv måde.

Fremtiden

Fremadrettet vil denne viden fra "Aktiv Året Rundt" være relevant og spændende at forfølge - f.eks. i ”Madkamp”, der kæmper for at styrke madkundskabsfagets position på skoleskemaet i grundskolen.

”Madkamp”, der udvikler undervisningsmateriale, udbyder lærerkurser samt afholder DM i Madkundskab er netop også for samtlige elever i en klasse. Vil ”Madkamp” på lige fod med erfaringerne fra "Aktiv Året Rundt" studiet være med til at styrke de elever, der er usikre i forhold til mad og måltider? Kan vi ved at skabe gode oplevelser omkring mad- og måltider på klasseniveau skabe mere lighed i sundhed på madområdet?

Det er bestemt forsøget værd!

Hvem vil være med?