Blog

Hvornår skal vi have undervisning i psykisk sikkerhed?

Utryghed og mistrivsel fylder fortsat meget i vores skoler - så hvordan skal vi tage fat på at undervise i psykisk sikkerhed?

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi mennesker er født som social væsener, hvor evnen til at kunne samarbejde i vores del af verden er vigtigt for at kunne udvikle sig og klare sig i livet. For at vi kan træne denne evne, kræver det at vi har en psykisk sikkerhed, der er præget af tryghed og tillid.

Sådan er det desværre ikke for alle børn i skolen i dag. Mobning – både den fysiske og cyber mobning fylder stadigvæk meget i skoledagen på trods af både mobbepolitikker og anti-mobnings-programmer. Følelsen af ikke at kunne leve op til forventningerne – både sine egne og de som kommer fra de andre i klassen, forældre og lærere - fylder også mentalt hos mange børn og unge.

Hver dag er der elever som ikke er i skole fordi de har ”ondt i maven”, som jo både kan skyldes utryghed over forhold i hjemmet eller i skolen. Så hvordan tager vi fat om dette?

På mange andre arbejdspladser i dag, arbejdes målrettet med at forebygge stress og udbrændthed gennem at skabe rum for flere snakke og en kollektiv forståelse af at stress er noget som både den enkelte og arbejdspladsen har et fælles ansvar for at forebygge. De fundamentale mekanismer skal i spil og her er evnen til at forstå andre og kunne indgå i forpligtende fællesskaber en afgørende dimension. Og det kræver en tro på at vi kan og vil.

Uanset hvordan man arbejder med problemstillingen handler det derfor ofte om at skabe både tillid og tryghed –også kaldet psykisk sikkerhed. Det er i den tilstand vi får modet til at sige hvad vi mener, reflektere over om tingene, og ikke mindst finder kraften til at handle

Men hvordan arbejdes der med psykisk sikkerhed i skolen? I nogle tilfælde har man indført mindfullness, andre har grupperunder i klassens time, og der er helt sikkert også mange andre metoder som tages i anvendelse. Fælles for mange af disse indsatser er imidlertid at de doseres som ”one-size-fits-all” – det vil sige at alle forventes at bidrage og tage aktiv del på lige vilkår. Men måske er der behov for en ny måde at arbejde med dette felt, fordi vi som individer jo er meget forskellige, og har behov for at få styrket vores mentale beredskab på mange forskellige måder.

Det kunne derfor være spændende at finde gode metoder til at skabe psykisk sikkerhed – så vi kan give vores elever en tryg skoledag, der kan skabe grobund for et mere stimulerende undervisningsmiljø til gavn for både elever og lærer.

Så spørgsmålet er hvordan vi får skabt mulighed for at kunne undervise i den vigtige psykiske sikkerhed, som eleverne skal bruge fra resten at livet.

Nogle forslag?