Blog

Det oversete S i KRAMS

Sundhed er for mange KRAM. Men jeg oplever at, der har sneget sig et ”s” ind i remsen – hvad står det for? Jeg giver 3 bud

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sundhed er i mange tilfælde reduceret til KRAM-faktorerne. I de senere år oplever jeg, at  der er kommet  et ”s” ind i remsen, men ingen har - på samme måde som de øvrige faktorer - defineret, hvad det står for. Og godt for det, for så er der mulighed for at arbejde fleksibelt med sundhed, afhængig af konteksten!

Jeg vil give mit bud på 3 måder at anskue ”s”et på, som giver mening for mig i arbejdet med sundhed.

S for søvn

Det er evident at søvn er afgørende for at hjernen og resten af kroppen fungerer. Danske forskere i USA har fundet ud af, at hjernecellerne skrumper en lille smule, når man sover. Det gør det muligt for den omgivende hjernevæske at trænge ind i mellemrummene og skylle affaldsstoffer væk. Problemet med manglende søvn er derfor, at hjernen ikke får restitueret optimalt, og det påvirker næringsstoftilførslen og de kognitive funktioner. Facts er, at rigtig mange børn ikke får tilstrækkelig søvn – afhængigheden af det som foregår på de teknologiske platforme er simpelthen for stor – og konsekvensen er dårligt humør, kort lunte, nedsat indlæringskraft, manglende overskud og modstandskraft fx overfor langvarig stress.

S for stress

Stress er en utrolig kompleks tilstand, og ordet bliver brugt i flæng, så det kan være meget vanskeligt at finde ud af, hvad der egentlig er tale om. ”Jeg bliver stresset over at jeg ikke lige ved hvilken bluse jeg skal have på?”,  ”du stresser mig, når du siger at jeg skal sidde stille”, ”det er vildt stressende at skulle arbejde i grupper igen” – udsagn fra hverdagen, som rummer mange forskellige elementer i forhold til at forstå betydningen af stressen, og hvad som ligger bag. Kun ved at gå dybere ind i udtalelserne, er det muligt at undersøge om det handler om kort eller langvarig stresspåvirkning, som har forskellige konsekvenser. Mange har den oplevelse, at stress skyldes at individet ikke har styr på tingene, men stress er ofte en relations udløst tilstand, og skal derfor også løses i relationen, hvor begge parter indgår. Meditation og mindfullness har vist sig effektive i forhold til stress, og det er jo individet, som skal træne det. Men hvis situationen i klassen eller i familien ikke ændres samtidig, er det ganske svært at få fuldt udbytte af træningen.

S for sociale kompetencer

Der er opstået et dilemma, når vi i vores bestræbelser på at opnå sundhedsgevinster ikke har haft mere fokus på forudsætningerne for at vi kan skabe de nødvendige forandringer. Her taler jeg om de normer, holdninger og ikke mindst vores evner til at finde og anvende vores mentale drivkræfter. En vigtig drivkraft er at opbygge og fastholde relationer til andre. Det kræver høje sociale kompetencer, som konstant udfordres. Normsætningen om rygning fx af e-cigaretter, alkohol- og sexuel debut er afgørende for børn og unges adfærd. Normer og holdninger er i den grad båret af de sociale mønstre, og d evnen til at sige fra og til i en gruppesammenhæng. Inklusion er et andet eksempel, hvor man appellerer til at både børn og lærer kan udvide deres repertoire til at kunne rumme børn med særlige behov. Men det er ikke noget som alle bare sådan uden videre kan. Der er derfor et stort - og måske uerkendt - behov for at blive meget stærkere i sine sociale kompetencer og til at anvende nye metoder til at indgå og arbejde med relationer på. Ellers er det min erfaring, at både s for stress og s for søvn tager over.

Andre ”s” er

Afhængig af hvad man vil opnå i arbejdet med at fremme sundheden, er der helt sikkert mange andre bud på, hvad ”s” står for. S for sol, S for sex eller S for spriritualitet er andre bud. Heldigvis rummer ”s”´et en mulighed for at gøre det både sjovt og udfordrende at arbejde med sundhed og hvem ved, hvad næste bogstav bliver?

Skriv gerne en kommentar om, hvad du bruger ”s”´et til.