Blog

Skal børn og unge have en stemme i kampen mod madspild? Unge MAdspilds GEnier er i luften. Og de kommer til at gøre sig UMAGE

Er vi gode nok til at lytte til unge mennesker og deres evne til at finde innovative løsninger på globale udfordringer? Og går vi dermed glip af værdifulde og kreative løsninger når det gælder indsatsen for at indfri verdensmålene? De seneste års debat og klimakrise peger på at vi skal være bedre. Kan vi f.eks. bruge undervisningen i skolen til at skærpe kampen mod madspild? Og kan vi sigte mod at udnytte denne læring til at ruste den unge generation bedre når det gælder de kvalifikationer som fremtidens arbejdsmarked kræver? F.eks. i form af evnen til design tænkning, kritisk reflektion, arbejde i grupper, forståelse af science principper og ikke mindst evnen til at ”tænke digitalt”. Ja – men vi skal gøre os UMAGE! Og netop det at gøre sig UMAGE har givet navn til de Unge MAdspilds GEnier der nu er i luften. Fem skoler, fem projektledere og fem forskellige digitale/science tilgange arbejder nemlig hen over foråret målrettet med madspild og sciencekapital. Og hvilken dag er mere velegnet til at præsentere en særlig indsats for verdensmål nr. 12.3 end netop den 12 marts? Som medlem af en europæisk ekspertgruppe om ”Citizen Science in the Classroom” har jeg de seneste dage haft muligheden for at diskutere hvordan vi i skolen understøtter unge menneskers bidrag til at udvikle science baserede løsninger på klimaudfordringerne. Og til at komme med et dansk bud på hvordan vi helt konkret kan arbejde med madspild som eksempel på hvordan skolen og de unge kan få en stemme i løsningen af en af tidens store problemer for fødevaresystemet. Og med fem skoler godt i gang er vi godt forberedt på at komme med et science og digitalt støttet bud på den nationale madspildsdag som fødevareministeren netop har annonceret til afholdelse den 29. September 2020.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan kan skoleungdommen arbejde science orienteret med madspild?

Med mange års erfaring fra innovation og nyskabelse i fødevaresektoren har jeg de seneste år deltaget i en syndflod af arrangementer hvor virksomheder indbyder unge fødevarekandidater, til at konkurrere om løsninger på specifikke udfordringer som virksomhederne står med. Det er nemlig en god måde at få nye kreative ideer på banen uden at det koster en formue og det er en fantastisk chance for at skabe matchmaking mellem næsten færdige kandidater og potentielle fremtidige arbejdsgivere. Arrangementerne kommer under forskellige navne som f.eks. Challenges, Case Competitions og Food Hackathons. Men hvor er de helt unge? Skolebørnene? De unge der interesserer sig for kodning, science konkurrencer og gaming etc? Det er netop her at UMAGE projektet kommer ind. Nutidens ungdom er vokset op med det digitale og går i en skole, der i stigende grad udvikler sig når det gælder makersspaces, design labs og innovationsværksteder – altså steder i skolen hvor det gælder om at udfordre børn på innovation, skaberkraft, programmering og design. Og som også gerne må åbne deres øjne over for karriere, jobmarked og igangsætteri. Kan ens kreative ideer f.eks. stå for en nærmere økonomisk beregning og holder den vand hvis den skulle kommercialiseres og bringes på markedet? Det er den kontekst vi har udviklet UMAGE i.

Hvorfor madspild? Danmark er allerede foregangsland når det gælder madspild og er et af de lande hvor vi med ro kan sige af det er gået hen og blevet en folkesag. Madaffald er blevet et synligt tegn på at vores fødevaresystem med dens fokus på overflod og masseproduktion er endt med betydelige udfordringer når det gælder bæredygtighed. Og her ser vi så heldigvis i stigende grad den unge generation melde sig på banen i diskussionen om at reformere fødevaresystemet. Madspild er synligt, konkret og med til at alvorligt at besværliggøre intentionerne om at nå de aktuelle klimamålsætninger.

Sammen med en række videnskabslærere, skoler og læringshuset Studie 17 satte vi os i Digital Foodscape Labs samarbejdet for at konkretisere indsatsen for at involvere unge i skolen i kampen mod madspild. Med mange års erfaring fra Young Mind FoodLab (YouMiLa) værkstederne har vi lært meget om hvordan teknologiforståelse og naturvidenskabelige principper kan bringes i spil omkring spiselige problemstillinger. Nu er YouMiLa konceptet så blevet tilpasset madspild og verdensmål 12.3 og blevet til Young Foodwaste Fighters Club. Eller UMAGE som vi har døbt det på dansk.

Hvordan gør vi? Ideen er at præsentere resultaterne på sommerens madfestivaler og arrangementer og det er fagene Biologi, Madkundskab, Kemi, Fysik og Matematik som er i fokus. Med UMAGE bliver elever og lærer medudviklere af et koncept hvor vi bygger videre på det begreb om #sciencekapital som Studie 17 og KlimaZirkus har udviklet. Med UMAGE træner vi elever i principper for STEM, teknologiforståelse, 21st century skills og i at fremlægge/pitche egne ideer og resultater.

Vi har skabt en klar arbejdsdeling der har gjort det lettere at komme ud på skolerne. Vi briefer klassen og læreren, vi kobler en studerende fra KP på forløbet til at udvikle og dokumentere det. Og sidst men ikke mindste kobler vi en virksomhedspartner til at fungere som teknisk støtte og som mentor. På den måde får vi samtidig støtte så vi kan stille udstyr og teknisk ekspertise til rådighed. Læreren skal sørge for lokaler med plads til at eksperimentere. Der er ingen andre egentlige fysiske krav som skolen skal opfylde, men gode rammer for lettere tilberedning og laboratorieforhold gør processen lettere.

Næste trin Henover foråret tester vi konceptet i fem forskellige skoler og i fem forskellige fagkombinationer. Nogle skole tilpasser det til biologi undervisningen, nogen til kemi, nogen til kemi og nogen vælger en tværgående kombination. I alle tilfælde lægger vi et digitalt tema ind som tema. Kan man f.eks. med et tilstrækkeligt stort datasæt og temperatur sensorer træne en maskine til at optimere placeringen af letfordærvelige fødevarer i køleskabet? Eller kan vi med den helt rigtige kombination af salt, mælkesyrebakterier og pH få længst mulig holdbarhed af sæsonens grøntsager? Eller kan vi med smart adfærdsdesign og sensorer minimere tallerkenspildet i en kantine? Der bliver travlt på de fem skoler, men det bliver garanteret ikke kedeligt. Og alle kommer at gøre sig UMAGE!

Læs mere

Du kan læse mere om den nationale madspildsdag den 29/9 her

Du kan læse mere om UMAGE i denne artikel som er udarbejdet til det Europæiske lærings- og science møde i regi af den såkaldte COST action CA1521 Mødet har haft fokus på at diskutere udviklingen af bæredygtige citizen science løsninger i regi af skolen.

Du kan læse mere om selve YouMiLa konceptet i en frisk artikel i den svenske kemilærer forenings nyhedsbrev: Matundervisning för 21:a århundradet, side 12-13, Kemilärarnas Informationsbrev, 1/2020.