Blog

Ren barnemad? Kan skolen lære noget fra frokostordningerne i dagtilbuddene?

Med længere skoledage og med nyt fokus på mulighederne for at koble ”fingrene i farsen” læring med den understøttende undervisning er der ny interesse for mad til skolebørn. Derfor er det relevant at spørge om vi på skoleområdet lære noget fra de seneste års erfaringer med mad til de 3-6 årige i børnehaven?

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad er værdien af "alle børn spiser" tilgangen som disse ordninger bygger på? Virker de på maddannelse og sundhed? Med fem år på bagen er det på tide at se på erfaringerne fra frokostordningerne i dagtilbuddene. Det har Aalborg Universitet gjort i Frida forsknings projektet. Og det fortæller vi nu om på konferencen "Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring" som vi afholder Onsdag den 6. maj 2015 9.30-15.30 på Aalborg Universitet. AC Meyersvænge 15, Sydhavn.

Et af de vigtigste budskaber på konferencen vil blive at vi for første gang nogensinde har fået skabt muligheder for at lære om værdien af kollektive ordninger. Så vi ikke bare kan tale om at Alle Børn Cykler men osse at Alle Børn Spiser. Det er det tætteste vi kommer på den såkaldte svenske ”Mad til Alle” model.  Selvom det stadig er op til den enkelte forældrebestyrelse at tage stilling. Ved at vælge en kollektiv tilgang har man den fordel at vi langt bedre kan adressere den sociale ulighed i sundhed fordi alle børn - uanset baggrund - vil kunne få et sundt frokost måltid. MEN vi skal bruge ordningerne mere aktivt. Vi skal tænke Aktiv madpædagogik i stedet for Passiv bespisning hvis vi skal have værdi  - folkesundhed og maddannelse - for pengene. Derfor er der brug for at udvikle OG formidle vidensgrundlaget til hele sektoren. Og der er brug for at få de gode eksempler på Aktiv madpædagogik formidlet til forældrebestyrelserne, som jo er dem der bestemme om en given børnehave skal være omfattet. Udover at præsentere Frida forskningsresultaterne vil konferencen også præsentere nogle af disse Best Practices.

Et par vigtige temaer som vil blive belyst er i hvor høj grad frokostordninger i dagtilbud kan medvirke til at skabe maddannelse og sundhed, hvordan forældrene ser styrker og svagheder i ordningerne, hvordan vi kan inddrage børn i ordningerne samt hvor udbredte ordningerne er med hensyn til antal børn, antal dagtilbud og antal kommuner. I den afsluttende paneldebat vil vi derudover se nærmere på hvad fagorganisationerne mener om ordningerne.

Se mere om programmet her. Projektet, der er blevet støttet at Nordeafonden, bygger på et antal PhD forskeruddannelsesforløb på AAU.