Blog

Ny studieordning på Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Alle sundhedsuddannelserne er i disse dage under revision – og det gælder også Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Der sker mange spændende tiltag.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Professionens sigte gøres mere tydeligt igennem en dimittendprofil og konkrete læringsmål, og det bliver forhåbentlig lettere at fortælle folk, hvad det er professionen kan. Der arbejdes også strukturelt med selve studieretningerne og på nuværende tidspunkt er det på tale at nøjes med to studieretninger, således at Sundhedsfremme, Forebyggelse og Formidling (SFF) og Klinisk Diætetik (KD) lægges sammen, hvorimod den tidligere Ledelse, Fødevarer, Service (LFS) ikke bliver udsat for så stor revision. Dette er indtil videre kun udkast, der arbejdes på. Hvad det er, der skal skæres væk eller nedprioriteres på bekostning af hvad vides ikke. Det er også på tale, at der kommer autorisation for alle studerende på den studieretning, der indeholder de to tidligere studieretninger SFF og KD. Fremadrettet er det hensigten, at de færdiguddannede skal kunne varetage rollerne som diætist på sygehuset, sundhedskonsulent i kommuner, undervisere på tekniske skoler og så videre.

I styregruppen sidder repræsentanter fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedskartellet, de Danske Professionshøjskoler samt studerende. Der er orienteringsmøde om den ny studieordning tirsdag d.27.oktober – så følg med på www.sundhed2016.dk. På selvsamme side kan du stille spørgsmål til repræsentanter fra professionshøjskolerne.

Formålet med revisionen er at uddannelserne afspejler behovet i arbejdsmarkedet:

”Fremtidens kompetencebehov skal afspejles i sundhedsuddannelserne, og derfor er det også helt væsentligt, at sundhedsuddannelserne udvikles i relationen til hinanden, så de forskellige fagligheder kan styrkes monofagligt og udvikles tværfagligt – og professionelt.” (www.sundhed2016.dk)

De nye uddannelser er klar til semesterstart september 2016.