Blog

Kage med kartofler – behov for et nyt mix i sundhedsundervisningen

For at skabe udvikling i sundhedsundervisningen er det brug for at gå nye veje og skabe samarbejde på tværs af fag og sektorer. Det kræver mod og tillid og hvem tager det første skridt?

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”En kage med kartofler!”, udbrød min søn efter en time med hjemkundskab – ”det hænger da bare ikke sammen!”. Jeg spurgte om den smagte godt, og han fortalte, at den var vildt god. ”Men hvad er så problemet?”, spurgte jeg videre – og han svarede, at når man tager noget usundt og blander med noget sundt, så bliver det jo ikke automatisk sundt!

Denne korte historie viser med alt tydelig, at der er brug for viden og opgør med forståelser og normer for at skabe forandringer i sundhedsundervisningen. Det kræver nye og anderledes tankesæt, men også mod, selvindsigt og lyst til udfordre de måder vi arbejder med undervisningen på.

Og det er tankevækkende at der ligesom ikke findes entydige svar, for at finde løsninger for hvad som skaber læring og hvor udviklingen i sundhedsundervisningen skal komme fra. Hvis man isoleret betragter grundskolen, og de ønsker man har til læringen fra både elever, lærere, skoleledere og staten, er det tydeligt, at der er et massivt behov for at gå nye veje. Med den nye reform er der skabt muligheder for, at der kan dannes nye stier i den verden som undervisningen foregår i, hvis vi orker og tør!

Men der er måske langt inden vi får lagt interessante og læringsfremmende nye stisystemer, hvis ikke vi er opmærksomme på at kigge udad og søge efter ressourcer og potentialer i den enkelte elev, dennes forældre og ikke mindst det system, som skolen er omgivet af.

Fars Køkkenskole - en solstråle

Et godt eksempel på, hvordan man har skabt helt nye veje er fx gennem Fars Køkkenskole i Vallensbæk Kommune. Afsættet til initiativet, kom den kommunale sundheds- og forebyggelsesafdeling. I et tæt samarbejde med skolechef, skoleledere og lærer, er der blevet skabt en god model for rekruttering til tilbuddet i indskolingen.I et tæt samarbejde med hjemkundskabslærer og eksterne sponsorer, er rammerne for en god undervisning med det rette materiel skabt. Og ikke mindst fædre og elever har fået et tilbud, som giver en meget høj værdi for den enkelte far og barn, men også i forhold til at få skabt et godt forældresamarbejde allerede fra indskolingen. Effekter som er guld værd i et tæt skole-hjem samarbejde, når eleverne kommer i udskolingen, hvor det ofte kan knibe med dialogerne!

God mad på et pænt dækket bord giver et glad sind

At initiativet har favnet næsten 60% af en indskolingsårgang, at 2/3 af fædrene angiver at de laver mere mad med deres børn og at hele 92% vurderer, at de er blevet bedre til at lave mad (sund mad) sammen med deres barn, er jo fantastiske midtvejsresultater fra Fars Køkkenskole.Men det stopper ikke her.

Initiativet er blevet så vel modtaget, at der er udarbejde et inspirationsmateriale, der for første gang i Danmark, er målrettet fædre og deres børn i form af Fars Videokogebog. Denne er tilgængeligt på nettet, så alle kan lade sig inspirere - både hjemkundskabslærer, skoler og kommuner. Den er en enestående måde at tænke videns- og erfaringsdeling på.Og hvad har det med samarbejde at gøre?Initiativet viser, at når både elever, forældre, lærer og de ansvarlige i skoleforvaltningen, er åbne over for samarbejde med kolleger fra andre forvaltningsområder og ikke mindst de omgivende samfund som fx private fonde og virksomheder, så skabes den rette måde at skabe synergier til gavn for læringen og sundhedsundervisningen. 

Samarbejde - på tværs - er vejen frem

At skabe lokalt samarbejde kræver naturligvis tid og engagement, men det findes allerede hos rigtig mange personer, hvis de får lov og hvis de bliver spurgt – spørgsmålet er måske mere, hvem som tager de første skridt i forhold til at få skabt et ideelt samarbejde, med respekt for partnernes mål.

Tænk på de muligheder og potentialer der kan frigives, hvis skolen som system, vil arbejde mere sammen i et sundt samarbejde med fx Vej & Park i kommunen omkring undervisning i miljø, med frivillige foreninger om undervisning i biolog og idræt eller med det omgivende samfund, repræsenteret ved lokale virksomheder og forældre om fx samfundsfag!

PS. Kagen blev reproduceret hjemme, smagte godt og var i øvrigt en Mazarinkage.