Blog

Tværministerielt samarbejde skal fremme sundhed og maddannelse i skolen

I august måned præsenterede regeringen en strategi for mad, måltider og sundhed. Det er første gang, at vi i Danmark oplever så bred forankring på tværs af ministerier på dette område.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En ny rapport fra WHO ’European Health Report 2018’ viser, at Danmark har den laveste prævalens for svær overvægt i den europæiske region. Det er jo umiddelbart gode nyheder, men bare fordi vi er ”de bedste i klassen”, må det endelig ikke blive en sovepude. For også vi står overfor store sundhedsudfordringer, som ikke må ignoreres. Faktum er, at knapt hver femte barn er overvægtig. 2018 var også året, hvor sundhedsprofilen viste, at for første gang nogensinde er mere end halvdelen af den voksne befolkning overvægtige. 51 % for at være præcis. Det kan og skal vi gøre noget ved. Og der er stort potentiale for at arbejde med sundhedsfremme i skolen.

I august måned præsenterede regeringen en strategi for mad, måltider og sundhed. Det er første gang, at vi i Danmark oplever så bred forankring på tværs af ministerier på dette område. Fem ministre er afsendere af strategien; Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Børne- og Socialminister Mai Mercado, Undervisningsminister Merete Risager og Ældreminister Thyra Frank.

De er gået sammen om 14 forskellige initiativer indenfor syv temaområder. Det første tema hedder ’Sunde børn og unge for fremtiden’, og det indeholder blandt andet en helhedsindsats i skolen med fokus på at skabe rammer og strukturer, som gør det nemmere for alle børn at træffe sunde valg. Et andet initiativ skal fremme børns maddannelse, herunder grundlæggende forståelse for mad og sundhed, bevidstheden om mad, forståelse for madens historie, Danmark som produktionsland, måltidets rolle som en del af vores kultur og betydning for fællesskabet. Vi ser i Fødevarestyrelsen frem til at bidrage til det spændende samarbejde. Hele regeringsstrategien kan læses her.

Der er heldigvis allerede skoler, der er i gang med at sætte sund mad og gode måltider på skoleskemaet. I september måned havde vi besøg af kollegaer fra den indiske fødevarestyrelse. De skulle blandt andet høre om, hvordan vi i Danmark arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, og de var særligt interesserede i børn og unge. Vi tog dem med på besøg hos Gasværksvejens Skole, som er en af Københavns Kommunes madskoler. Skolen arbejder både med sund skolemad, som følger Fødevarestyrelsens guide til sundere mad i skolen, de har gode rammer om måltiderne, og mad og sundhed er flot integreret i undervisningen. Skolelederen kunne fortælle om, hvordan børnene for eksempel både lærer om madkultur og -historie, samt hvilken påvirkning næringsstoffer har på kroppen. Både vi og vores indiske venner var meget inspirerede af skolens arbejde med sundhed, og ikke mindst af tankegangen om, at mad er vigtigt for alting, og er en del af skolens identitet. Vi var stolte af at vise skolen frem, og i Fødevarestyrelsen vil vi altid gerne lære af de gode eksempler. Vi ved, at mange skoler gør et rigtig godt stykke arbejde, og vi vil gerne understøtte, at det gode arbejde spredes til andre steder. Ambitionen er, at alle børn skal have muligheden for at få gode vaner med på vejen. Og her fungerer skolen, med de mange timer børn igennem en længere årrække tilbringer her, som en fantastisk ramme. Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet, og fortsætte arbejdet for vores børns sundhed. Vores alles fremtid.

Læs mere og find Fødevarestyrelsens materialer og anbefalinger til sundere mad i skolen og gode rammer om måltiderne her.